Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Wat is een wisseltransactie?

Factsheet

Voordat iemand aangemerkt kan worden als wisselinstelling moet worden gekeken of de activiteiten die men voornemens is te verrichten wisseltransacties zijn. Wisseltransacties zijn blijkens artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) o.a.:

Gepubliceerd: 16 mei 2013

Bekijk eerdere versies in het archief

A - Een geldwisseltransactie

Hieronder valt zowel het wisselen van één valuta in munten of bankbiljetten van een andere valuta, als het inwisselen van munten of bankbiljetten van een bepaalde valuta in munten of bankbiljetten van diezelfde valuta, bijvoorbeeld in geval van het inwisselen van kleine in grote coupures of omgekeerd.

B - Het uitbetalen van munten of bankbiljetten

Het uitbetalen van munten of bankbiljetten, dus contante gelden, op vertoon van een creditcard of tegen inlevering van een document, die door een betaaldienstverlener zijn uitgegeven met de bedoeling geldmiddelen beschikbaar te stellen aan een begunstigde (houder van het document), zoals:

  • Papieren cheques,
  • Papieren wissels,
  • Papieren tegoedbonnen,
  • Papieren reischeques,
  • Papieren postwissels.

Onderscheid met betaaldiensten

Betaaldienstverleners, betaalinstellingen en de door hun verrichtte betaaldiensten (waaronder geldtransfers) zijn apart gedefinieerd in de Wft en vallen onder een aparte vergunningenplicht dan wisselinstellingen. Hoewel het betaalinstellingen (betaaldiensterverleners met een vergunning) onder omstandigheden is toegestaan om ook wisseltransacties uit te voeren, is het omgekeerd niet toegestaan om alleen met een vergunning als wisselinstelling betaaldiensten, zoals geldtransfers, te verrichten.