Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Wat is een wisselinstelling?

Factsheet

Op 1 juli 2012 is in de Wet op het financieel toezicht (Wft) het verbod opgenomen om zonder vergunning het bedrijf van wisselinstelling uit te oefenen. De Nederlandsche Bank (DNB) kan op aanvraag een vergunning verlenen en houdt toezicht op wisselinstellingen.

Gepubliceerd: 16 mei 2013

Bekijk eerdere versies in het archief

In de Wet op het financieel toezicht (Wft) wordt een wisselinstelling gedefinieerd als degene die zijn bedrijf maakt van het verrichten van wisseltransacties. Onder “wisseltransacties” wordt verstaan (a) een geldwisseltransactie, (b) het uitbetalen van munten en bankbiljetten op vertoon van een creditcard of tegen inlevering van een document als bedoeld in artikel 1:5a, tweede lid, onderdeel g van de Wft, daaronder verstaan papieren (reis)cheques, -(post)wissels en dergelijke. In de Wft worden de beide begrippen gedefinieerd in artikel 1:1.