Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

04 april 2019 Toezicht Toezichtlabel Factsheet

Aanvangstoetsing – beoordeling van reputatie

Bij een beoordeling van reputatie stelt De Nederlandsche Bank (DNB) vast of de natuurlijk te toetsen persoon betrouwbaar en vakbekwaam is.

Een beoordeling van reputatie vindt plaats bij een verwerving of vergroting van een gekwalificeerde deelneming in een financiële onderneming waarvoor een verplichting tot het verkrijgen van een verklaring van geen bezwaar (vvgb) geldt. De dagelijks beleidsbepalers van de rechtspersoon die de vvgb aanvraagt, worden door DNB op reputatie getoetst.

Beoordeling

Een beoordeling van reputatie vindt plaats op basis van informatie die de natuurlijk te toetsen persoon aanlevert en een beoordeling door DNB. Bij de beoordeling van reputatie gaat het niet alleen om de betrouwbaarheid maar ook om de vakbekwaamheid. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen bestuursbekwaamheid en technische bekwaamheid.

Vakbekwaamheid

Bestuursbekwaamheid wordt in hoge mate bepaald door ervaring met het verwerven en besturen van deelnemingen, en de mate van zorgvuldigheid bij de uitvoering hiervan. Technische bekwaamheid uit zich vooral in ervaring met het aansturen van een financiële onderneming als meerderheidsaandeelhouder of als persoon die effectief leiding geeft aan een financiële onderneming. Ook hierbij moet ervaring blijk geven van de nodige zorgvuldigheid.

Anders dan bij betrouwbaarheid zal bij de beoordeling van de vakbekwaamheid rekening worden gehouden met de mate van invloed van de aanvrager van de vvgb in de financiële onderneming.

Europese bepalingen

De beoordeling van de reputatie is gebaseerd op Europese bepalingen die een harmonisatie van de beoordeling van verwervingen en vergrotingen van gekwalificeerde deelnemingen in de financiële sector beogen.

Sector(en)

 • Afwikkelondernemingen
 • Banken
 • Beleggingsinstellingen
 • Beleggingsondernemingen
 • Betaalinstellingen
 • Clearinginstellingen
 • Elektronischgeldinstellingen
 • Pensioenfondsen
 • Premiepensioeninstellingen
 • Trustkantoren
 • Verzekeraars
 • Wisselinstellingen