Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Aanvangstoetsing – toetsingsproces in stappen

Factsheet

Gepubliceerd: 17 mei 2018

Bekijk eerdere versies in het archief

Tijdens een aanvangstoetsing waarbij De Nederlandsche Bank (DNB) de eindverantwoordelijkheid heeft, worden verschillende stappen doorlopen. Voor (significante) instellingen binnen het gemeenschappelijk Europees bankentoezicht (SSM) gelden andere procedures.

Ontvangst aanvraag

Het toetsingsproces start als DNB uw aanvraag heeft ontvangen via Toezicht aanvragen in Mijn DNB. DNB controleert de aanvraag en de bijlagen en stuurt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging. Als uw aanvraag niet volledig is, vragen wij u om -binnen twee weken- de aanvullende informatie aan te leveren.

Vooronderzoek

Nadat het toetsingsproces is gestart, voert het Expertisecentrum toetsingen een vooronderzoek uit. Op basis van de informatie uit uw aanvraag stelt DNB vast of de kandidaat over de benodigde kennis en ervaring beschikt en past binnen het opgestelde functieprofiel en het collectief.

Daarnaast raadpleegt DNB openbare en ook niet-openbare bronnen, waaronder de Belastingdienst, de FIOD, het Openbaar Ministerie, de Kamer van Koophandel en Graydon (een particulier bedrijf dat zakelijke informatie levert).

Verder kan informatie worden ingewonnen bij (buitenlandse) financiële toezichthouders, strafrechtelijke autoriteiten en bij referenten. Het opvragen van informatie bij referenten gebeurt niet standaard. Het is verstandig om van tevoren aan de referenten aan te geven dat de kans aanwezig is dat er geen contact wordt opgenomen. Tot slot betrekt DNB relevante informatie uit het reguliere toezicht, bijvoorbeeld over de omstandigheden en uitdagingen waarvoor de onderneming zich geplaatst ziet.

Toetsingsgesprek

Als op basis van het vooronderzoek een duidelijk beeld bestaat, kan DNB een positief besluit nemen zonder dat een toetsingsgesprek plaatsvindt. Als DNB nog geen volledig beeld heeft, wordt de kandidaat uitgenodigd voor een gesprek. Ook kan DNB een kandidaat uitnodigen vanwege het belang van de functie of de situatie bij de onderneming.

In het toetsingsgesprek stellen we vragen over de kennis en de competenties en vragen we wat de kandidaat al weet over het collectief en het functioneren daarvan. De ervaring leert dat een goede voorbereiding tot een beter gesprek leidt.

Besluitvorming

Op basis van het onderzoek (en eventueel één of meerdere gesprekken) komt DNB zo snel mogelijk tot een voorgenomen besluit over de geschiktheid en/of betrouwbaarheid of de reputatie van de kandidaat. Voor significante banken moet rekening gehouden worden met de procedures van de ECB. Bij ondernemingen die zowel onder toezicht van DNB als de Autoriteit Financiële Markten (AFM) staan, werken DNB en AFM samen.

Als het besluit positief is, kan de kandidaat benoemd worden en beleidsbepalende activiteiten verrichten. De kandidaat en de onderneming worden telefonisch geïnformeerd over het positieve besluit en ontvangen een schriftelijke bevestiging. Indien er geen toetsingsgesprek heeft plaatsgevonden, worden de kandidaat en onderneming alleen schriftelijk geïnformeerd.

Als DNB het voornemen heeft om een negatief besluit te nemen, wordt de kandidaat van dit voornemen schriftelijk op de hoogte gesteld en maakt DNB een belafspraak om een nadere toelichting te geven. De kandidaat en de onderneming hebben de mogelijkheid om een zienswijze te geven op het voorgenomen besluit. In het geval van een daaropvolgend negatief besluit staat vervolgens bezwaar en beroep open.

Downloads