Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Veelgestelde vragen iForum

Factsheet

Gepubliceerd: 26 november 2020

Bekijk eerdere versies in het archief

Wat is het iForum precies?

Met het iForum van DNB willen we technologische innovatie binnen het financiële stelsel stimuleren. Dat gaan we doen door gezamenlijke initiatieven te realiseren die waarde creëren voor zowel de onder toezicht staande instellingen als voor DNB. Die waarde gaan we creëren doordat we met elkaar de dialoog aangaan over de impact van technologische innovaties op de sector. En door gezamenlijke pilots en experimenten te organiseren waar technologie en toezicht samenkomen.

Het iPanel geeft het iForum strategische adviezen over de initiatieven. Het iPanel heeft momenteel 13 leden. Zij vertegenwoordigen de financiële sector en zijn werkzaam op directieniveau.

Wat zijn de taken van het iForum?

Het iForum is bedoeld voor nauwe samenwerking tussen de financiële sector en DNB op het gebied van technologische innovatie. De initiatieven die het iForum opzet moeten passen bij de wettelijke taken van DNB en AFM. Er kunnen bijvoorbeeld initiatieven worden opgezet die sterk verband houden met het toezicht van DNB, zoals een experiment met realtime-toezicht. Maar het iForum oefent zelf geen toezicht uit.

Wie betaalt het iForum?

DNB coördineert en organiseert het iForum. De andere deelnemende organisaties hoeven hiervoor geen bijdrage te betalen. De initiatieven binnen het iForum zijn gericht op samenwerking tussen DNB en sector. Dat betekent wel dat de organisaties voor de initiatieven soms geld en mensen moeten vrijmaken.

Adviseert het iPanel ook over de manier waarop DNB haar toezicht uitvoert?

Nee, het iPanel adviseert niet over hoe DNB haar toezicht uitvoert. Andersom kan DNB wel bepaalde wijzigingen in haar toezicht voor advies aan het iPanel voorleggen.

Bespreekt het iPanel ook individuele toezichtdossiers?

Nee. Het iPanel bespreekt nooit individuele toezichtdossiers. Sommige deelnemende organisaties staan namelijk zelf onder direct toezicht van DNB.

Wie vraagt organisaties om lid te worden van het iPanel?

DNB nodigt nieuwe leden uit voor het iPanel na overleg met de deelnemende brancheverenigingen.

Wat is de relatie met andere toezichthouders?

Andere toezichthouders, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Europese Centrale Bank (ECB), zijn geen deelnemers van het iForum. Wanneer een initiatief van het iForum met het werk van een andere toezichthouder te maken heeft, betrekken we die erbij.

Komt het iForum in de plaats van andere vormen van overleg?

Nee. Binnen het iForum hebben we het over de impact van technologische ontwikkelingen op de financiële sector en het toezicht van DNB. In andere vormen van overleg blijven we regelmatig met de sector spreken over andere onderwerpen.

Wat is het verband tussen het iForum en andere innovatie-initiatieven?

DNB en AFM hebben al eerder twee concepten ontwikkeld: de InnovationHub en Maatwerk voor Innovatie. Daarmee willen wij de ruimte geven aan innovatie in de financiële sector. Er zijn dus overeenkomsten met het iForum. Maar er is ook een belangrijk verschil. Bij de InnovationHub en Maatwerk voor Innovatie communiceren wij een-op-een en vertrouwelijk met de instellingen. Bij het iForum gaat het juist vooral om overleg met de hele sector en om het gezamenlijk uitvoeren van experimenten met toezichthouder en instellingen.

De InnovationHub en Maatwerk voor Innovatie blijven bestaan. Het iForum vult ze aan. Binnen het iForum kan in breder verband over ervaringen met de InnovationHub en/of Maatwerk voor Innovatie worden gepraat. En andersom kunnen experimenten in het iForum weer worden toegepast bij Maatwerk voor Innovatie in het toezicht.