Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Toezicht op naleving recirculatie eurobankbiljetten en munten – chartaal toezicht

Factsheet

Gepubliceerd: 23 februari 2022

Laatste update: 03 maart 2023

Bekijk eerdere versies in het archief

Chartaal toezicht bestaat onder meer uit het geven van voorlichting over de neergelegde normen, het verzamelen van gegevens en het doen van onderzoek naar de mate van naleving van de normen.

Chartaal toezicht bestaat onder meer uit het geven van voorlichting over de neergelegde normen, het verzamelen van gegevens en het doen van onderzoek naar de mate van naleving van de normen.

DNB heeft in een besluit medewerkers aangewezen die zijn belast met chartaal toezicht; Besluit aanwijzing toezichthouders DNB 2022. Met ingang van 1 januari 2017 heeft De Nederlandsche Bank publieke munttaken van de Koninklijke Nederlandse Munt overgenomen. Deze taken zijn het verzorgen van de geldsomloop voor zover deze uit munten bestaat en het fungeren als Nationaal Analysecentrum voor Munten (Verwijst naar een externe site).

Eurobankbiljetten

De toezichthouders stellen onder meer vast of de geldverwerkers die eurobankbiljetten recirculeren, deze controleren met de daarvoor bestemde bankbiljettensorteermachines en daartoe beheerste processen hebben ingeregeld. Deze type machines moeten het afgelopen jaar met goed gevolg door één van de nationale centrale banken van het Eurosysteem zijn getest en voorkomen op de actuele lijst met succesvol geteste machines van de ECB. Het gaat daarbij om een combinatie van hardware en software.

Opdat de ECB en DNB naleving door geldverwerkers kunnen controleren en om geldomloopontwikkelingen te volgen, dienen geldverwerkers twee maal per jaar, uiterlijk twee maanden na het verstrijken van de rapportage periode, een halfjaarrapportage op te stellen. In deze rapportage dient onder meer de navolgende informatie te worden vastgelegd:

  • Het aantal door of namens de geldverwerkers verwerkte en gerecirculeerde eurobankbiljetten;
  • De bankbiljettensorteermachines (machinetypes en aantallen) die door of namens de geldverwerker worden gebruikt voor recirculatie doeleinden; en
  • Het aantal door de cash recycling machines verwerkte en gerecirculeerde eurobankbiljetten per coupure.

Euromunten

De toezichthouders stellen onder meer vast of de geldverwerkers die euromunten recirculeren, deze controleren op de daarvoor bestemde muntensorteermachines. Deze type machines moeten met goed gevolg door één van de aangewezen nationale autoriteiten of het Europees Technisch en Wetenschappelijk Centrum (ETWC) zijn getest en voorkomen op de actuele lijst van de Europese Commissie, waarop alle muntsorteermachines zijn opgenomen waarvoor het ETWC een positieve en geldige samenvatting van het verslag van de detectietest heeft ontvangen of opgesteld.

Opdat de Europese Commissie en de lidstaten naleving door geldverwerkers kunnen controleren, dienen geldverwerkers jaarlijks een rapportage op te stellen. In deze rapportage dient onder meer de navolgende informatie te worden vastgelegd:

  • De types en het aantal muntsorteermachines die in gebruik zijn;
  • Waar zich elke muntsorteermachine bevindt; en
  • Voor elke muntsorteermachine het aantal behandelde munten per jaar en per denominatie.

Links: (Verwijzen naar externe sites) 

Ontdek gerelateerde artikelen