Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Toezicht op naleving recirculatie eurobankbiljetten en munten – eisen aan geldverwerkers

Factsheet

Gepubliceerd: 23 februari 2022

Bekijk eerdere versies in het archief

Aan geldverwerkers zijn wettelijke eisen gesteld betreffende verplichting om eurobankbiljetten en –munten op echtheid en geschiktheid te controleren alvorens deze opnieuw in omloop te brengen.

Zou de controle van eurobankbiljetten en muntende geldverwerkers niet goed functioneren, dan heeft dat vergaande consequenties voor het vertrouwen in de euro.

Eurobankbiljetten

Het Europees Parlement en de Raad hebben in artikel 6 van de Verordening (EG) 1338/2001, gewijzigd door Verordening (EG) 44/2009 vastgelegd dat de controle op echtheid en geschiktheid van eurobankbiljetten gebeurt volgens de procedures die de ECB heeft vastgesteld. De ECB heeft betreffende procedures vastgelegd in het ECB-Besluit 2010/14. Uitgangspunt is dat iedere partij die deelneemt aan de behandeling en verstrekking aan het publiek van eurobankbiljetten en/of eurobankbiljetten recirculeert via een (geld)automaat, zich uit eigen beweging normconform gedraagt.

Euromunten

Het Europees Parlement en de Raad hebben in artikel 6 van de Verordening (EG) 1338/2001, gewijzigd door Verordening (EG) 44/2009 niet vastgelegd hoe de controle op echtheid en geschiktheid van euromunten dient te gebeuren. In Verordening (EU) 1210/2010 de procedures vastgelegd voor echtheidscontrole van euromunten en de behandeling van euromunten die ongeschikt zijn voor recirculatie. Uitgangspunt is dat iedere partij die deelneemt aan de behandeling en verstrekking aan het publiek van euromunten, zich uit eigen beweging normconform gedraagt.

Formele maatregelen

Bij niet naleving van de normen heeft DNB de bevoegdheid om formele maatregelen op te leggen, waaronder de mogelijkheid van een bestuurlijke boete of een last onder dwangsom.

Links: (verwijst naar externe websites)

  • ECB/2010/14 inzake echtheids- en geschiktheidscontroles en het opnieuw in omloop brengen van eurobankbiljetten
  • ECB/2012/19 tot wijziging van Besluit ECB/2010/14 inzake echtheids- en geschiktheidscontroles en het opnieuw in omloop brengen van eurobankbiljetten
  • Besluit aanwijzing toezichthouders DNB 2022
  • ECB/2019/39 tot wijziging van Besluit ECB/2010/14 inzake echtheids- en geschiktheidscontroles en het opnieuw in omloop brengen van eurobankbiljetten

Ontdek gerelateerde artikelen