Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Functieverandering

Factsheet

Gepubliceerd: 02 maart 2021

Bekijk eerdere versies in het archief

De Nederlandsche Bank (DNB) toetst of bestuurders en commissarissen geschikt zijn om hun functie te vervullen. Een dergelijke beoordeling van geschiktheid is gekoppeld aan de functie waar de persoon voor wordt voorgedragen en vindt plaats voorafgaand aan iedere benoeming. Dit geldt ook als een reeds getoetste bestuurder of commissaris binnen een onderneming van functie of takenpakket verandert. Een functieverandering is een moment van toetsing als bedoeld in onderdeel 1.5.a. van de Beleidsregel geschiktheid 2012.

Van instellingen wordt verwacht dat zij veranderingen in de taakverdeling van beleidsbepalers, voorafgaand aan de functieverandering, kenbaar maken bij DNB. DNB bepaalt vervolgens of de kandidaat voor de nieuwe functie op geschiktheid dient te worden getoetst. Dit is in de regel het geval indien er sprake is van een functieverzwaring, hierbij is dan sprake van een significante wijziging in de vereisten van de geschiktheid. De toetsingsaanvraag kan door middel van het formulier Functieverandering via Toezicht aanvragen in Mijn DNB worden ingediend.

Hieronder staan een aantal voorbeelden van functieveranderingen waarbij DNB op geschiktheid toetst. In geval van twijfel of vragen kunt u een e-mail sturen naar het Expertisecentrum Toetsingen via toetsing.expertisecentrum@dnb.nl.

Voorbeelden van functieveranderingen waarbij DNB op geschiktheid toetst:

Bijgaand een aantal voorbeelden van veel voorkomende functieveranderingen. Bij andere, hieronder niet genoemde, onder toezicht staande instellingen kunnen dergelijke toetsbare functieveranderingen eveneens van toepassing zijn.

Banken en verzekeraars

  • Een lid van de Raad van Commissarissen wordt voorgedragen als voorzitter van de Raad van Commissarissen.
  • Een lid van de Raad van Commissarissen wordt voorgedragen als voorzitter van de Risico Commissie.
  • Een herverdeling van taken en verantwoordelijkheden binnen het bestuur, waarbij een bestuurder bijvoorbeeld extra taken krijgt als gevolg van een (tijdelijke) vacature in het bestuur.

Pensioenfondsen en ppi’s

  • Een zittend bestuurder of toezichthouder of lid Raad van Toezicht wordt voorgedragen als voorzitter van het bestuur of de Raad van Toezicht.
  • Een zittend bestuurder wordt voorgedragen als sleutelfunctiehouder.
  • Een zittend bestuurder wordt voorgedragen als lid van de beleggings(advies)commissie of wordt verantwoordelijk voor het aandachtsgebied beleggingen.
  • Een zittend bestuurder of lid van de beleggings(advies)commissie wordt voorgedragen als voorzitter van de beleggings(advies)commissie.

Crypto dienstverleners

  • Een lid van de Raad van Bestuur of van de Raad van Commissarissen wordt voorgedragen als voorzitter.
  • Portefeuille wijziging waarbij de verantwoordelijkheid voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) overgenomen wordt door een andere bestuurder.