Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Tweede echelon - beoordeling van betrouwbaarheid

Factsheet

Gepubliceerd: 11 februari 2016

Bekijk eerdere versies in het archief

Zowel de bank of verzekeraar als DNB zijn betrokken bij de toets op betrouwbaarheid van het tweede echelon. De instelling doet eerst zelf onderzoek naar de betrouwbaarheid van de leidinggevenden die het risicoprofiel kunnen beïnvloeden. Het resultaat van dit eigen betrouwbaarheidsonderzoek en het ingevulde betrouwbaarheidsformulier wordt verstuurd naar DNB. Vervolgens start DNB een aanvullend onderzoek naar de betrouwbaarheid.

Eigen onderzoek

Voor het uitvoeren van een eigen betrouwbaarheidsonderzoek raadpleegt een instelling de volgende informatiebronnen:

  • Formulier Betrouwbaarheidsonderzoek tweede echelon: controleer of het formulier volledig en juist is ingevuld.
  • Eigen systemen: zoals het incidentenregister, waarin integriteitsschendingen worden opgeslagen.
  • Databanken: zoals het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) en bijvoorbeeld onderzoek naar persoonlijke en zakelijke financiële antecedenten van de te toetsen persoon.
  • Openbare bronnen: zoals Google.
  • Gesprek met de te toetsen persoon om meer informatie en duidelijkheid te verkrijgen over bepaalde resultaten uit het eigen onderzoek als daar aanleiding toe is.

Voor het doorgeven van de resultaten van het betrouwbaarheidsonderzoek maakt de instelling gebruik van het format resultaten betrouwbaarheidsonderzoek onderneming.

Onderzoek door DNB

DNB stuurt de gegevens van de te toetsen persoon naar de Belastingdienst en de Landelijk Officier van Justitie. Daarnaast kan DNB informatie inwinnen bij andere financiële toezichthouders en strafrechtelijke autoriteiten, en toezichtinformatie raadplegen. Als daar aanleiding toe is, voert DNB een gesprek met de te toetsen persoon. De doorlooptijd bij DNB is mede afhankelijk van de kwaliteit van het eigen betrouwbaarheidsonderzoek door de instelling. Als dit onderzoek diepgaand en volledig is, kan een toetsing sneller worden afgerond.

Uitkomst van het onderzoek

Zodra het onderzoek van DNB is afgerond, stuurt DNB een schriftelijk bericht naar de instelling met daarin het besluit over de betrouwbaarheid. De betrokken persoon ontvangt hiervan een kopie. Bij een negatief besluit neemt DNB eerst telefonisch contact op met de te toetsen persoon en de instelling.

Ontdek gerelateerde artikelen