Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Aanvangstoetsing - tweede echelon

Factsheet

Gepubliceerd: 20 juni 2018

Bekijk eerdere versies in het archief

Leidinggevenden bij banken en verzekeraars die direct onder de raad van bestuur of directie vallen en die verantwoordelijk zijn voor werkzaamheden die het risicoprofiel van de instelling wezenlijk kunnen beïnvloeden, worden ook op geschiktheid en betrouwbaarheid getoetst.

Om een toetsing aan te vragen, gebruikt u het digitale formulier via Toezicht aanvragen in Mijn DNB. Wij verzoeken u het digitale formulier ook te gebruiken als een leidinggevende die al eerder is getoetst binnen dezelfde onderneming een andere functie krijgt die ook binnen de doelgroep tweede echelon valt.

Deze groep wordt ook wel aangeduid als het ‘tweede echelon’. Het betreft personen die voldoen aan de onderstaande criteria:

 • Ze zijn werkzaam onder verantwoordelijkheid van een bank of verzekeraar met zetel in Nederland.
 • Ze vervullen een leidinggevende functie direct onder het echelon van de bestuurders.
 • Ze zijn verantwoordelijk voor natuurlijke personen van wie de werkzaamheden het risicoprofiel van de instelling wezenlijk kunnen beïnvloeden.

De invulling van de doelgroep verschilt per instelling. Niet alle leidinggevenden met directe rapportagelijnen naar de raad van bestuur of directie vallen binnen de doelgroep. Bij de afbakening van de doelgroep zijn de prudentiële risico’s leidend. Het gaat om risico’s die, als ze worden verwezenlijkt, direct gevolgen hebben voor de financiële soliditeit van de instelling.

De doelgroep bestaat in ieder geval uit:

 • de leidinggevenden van degenen die bevoegd zijn om namens en voor rekening van de instelling verplichtingen aan te gaan op de financiële markten, bijvoorbeeld het hoofd (de hoogste manager) van een afdeling Vermogensbeheer of van een afdeling Treasury
 • de leidinggevenden die (eind)verantwoordelijk zijn voor het aannamebeleid voor de risicovolle functies die tot de doelgroep behoren
 • de leidinggevenden van de compliance, risk- en auditfunctie
 • de leidinggevenden van de actuariële functie
 • bij verzekeraars in ieder geval de personen die leiding geven aan de Solvency II-sleutelfuncties
 • de leidinggevenden die (eind)verantwoordelijk zijn voor juridische zaken
 • de leidinggevenden die beslissingen kunnen nemen over risicobeheersmaatregelen om fraude te voorkomen
 • de leidinggevenden die beslissingen kunnen nemen over de omvang van de risico’s die handelaren binnen de instelling mogen nemen bij beleggingen.

De doelgroep van het tweede echelon is niet per se gelijk aan de doelgroep senior management die deel uitmaakt van de indentified staff uit de Regeling beheerst beloningsbeleid, omdat deze regelingen een ander doel beogen (zie ook Regeling beheerst beloningsbeleid).

Hieronder staan voorbeelden van leidinggevende functies die niet tot de nieuwe doelgroep behoren. Het gaat om leidinggevenden verantwoordelijk voor: strategie, fiscale zaken, reporting, operations, IT, vastgoed, products, client services, front office, marketing, sales, commerciële afdeling, bijzonder beheer, organisatieverandering / transformation office, project management office, communicatie, innovatie, sustainable development / sustainability, procurement office, facility services, bestuurssecretariaat.

Ontdek gerelateerde artikelen