Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Tweede echelon - eis van geschiktheid

Factsheet

Gepubliceerd: 11 februari 2016

Bekijk eerdere versies in het archief

Banken en verzekeraars stellen zelf vast of de leidinggevenden uit het tweede echelon geschikt zijn voor de functie die zij vervullen. Geschikt zijn houdt in dat de leidinggevenden voldoende kennis, vaardigheden en professioneel gedrag hebben voor de taak die zij uitoefenen. Voor elke leidinggevende die wordt getoetst, schrijft de instelling een geschiktheidsoordeel.

Geschiktheidsoordeel

Een toetsing van het tweede echelon geschiedt aan de hand van het functieprofiel. Vervolgens wordt in maximaal één A4’tje beschreven waarom de leidinggevende geschikt is voor de functie. Uit het oordeel moet blijken dat hij of zij beschikt over de kennis, ervaring en competenties die zijn beschreven in het functieprofiel. En dat de kandidaat past bij de situatie waarin de instelling zich bevindt. Het geschiktheidsoordeel hoeft niet naar DNB te worden verstuurd.

Toetsing door DNB

DNB kan controleren hoe het proces bij de instelling is ingericht. Ook kan DNB steekproeven nemen om de kwaliteit van het oordeel te beoordelen. In sommige gevallen besluit DNB zelf ook de geschiktheid te onderzoeken.

Ontdek gerelateerde artikelen