Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Nieuwe pensioenwet is belangrijke stap naar toekomstbestendiger pensioenstelsel

Nieuws

Gepubliceerd: 14 februari 2023

Position Paper Pensioenen

De Wet toekomst pensioenen vormt een noodzakelijke en belangrijke stap naar een toekomstbestendiger pensioenstelsel voor alle Nederlanders. Het wetsvoorstel, dat nu in de Eerste Kamer ligt, geeft volgens DNB een robuuste en uitvoerbare basis aan sociale partners en pensioenuitvoerders om keuzes te maken over pensioenregelingen in het nieuwe stelsel.

Dat staat in onze Position Paper, die is geschreven als bijdrage aan de deskundigenbijeenkomst met de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Eerste Kamer op 14 februari 2023. Namens DNB zal Tjerk Kroes, divisiedirecteur Economisch Beleid & Onderzoek, deelnemen aan de bijeenkomst.

In de nieuwe wet zeggen pensioenfondsen geen pensioenuitkeringen meer toe. Hiermee vervalt de noodzaak van een rekenrente voor het waarderen van pensioenaanspraken en daarmee een belangrijke bron van spanning tussen generaties. Een risicohouding per leeftijdscohort in het nieuwe stelsel zorgt ervoor dat de risico’s waaraan jonge en oude deelnemers blootstaan beter aansluiten bij de risico’s die zij willen en kunnen dragen. Het nieuwe stelsel past door de afschaffing van de doorsneesystematiek ook beter bij de moderne arbeidsmarkt. Deelnemers krijgen een pensioenopbouw die aansluit bij de voor hen ingelegde premie. Tegelijkertijd blijven de sterke punten van het huidige pensioenstelsel behouden, waaronder de verplichtstelling, de collectieve uitvoering en het collectieve beleggingsbeleid.

DNB Position Paper - Wet Toekomst Pensioenen

153KB PDF
Download DNB Position Paper - Wet Toekomst Pensioenen

Ontdek gerelateerde artikelen