Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

26 november 2020 Toezicht Toezichtlabel Consultatie

Het iPanel geeft het iForum strategisch advies. De deelnemers aan het iPanel bespreken op strategisch niveau de markttrends en ontwikkelingen waar technologische innovatie en toezicht samenkomen. Op basis van deze gesprekken geeft het iPanel advies. Bijvoorbeeld over de prioriteit die het iForum aan nieuwe initiatieven zou moeten geven of welke bestaande initiatieven het iForum zou moeten bijsturen.

DNB en iPanel

Het iPanel geeft geen advies over het toezicht op bepaalde instellingen, over de toezichtactiviteiten van DNB of over de toezichtmethode van DNB. Dat is omdat sommige deelnemers aan het iPanel zelf onder direct toezicht van DNB staan of dat soort instellingen vertegenwoordigen. Wel kan DNB mogelijke voorgenomen wijzigingen van de toezichtmethodiek bespreken met het iPanel om verschillende inzichten te verzamelen.

Organisaties

De deelnemers aan het iPanel vertegenwoordigen de financiële toezichthouders DNB en de AFM, het ministerie van Financiën en verschillende branches binnen de financiële sector, zoals banken, verzekeraars, pensioeninstellingen en betaaldienstverleners. Het ministerie van Financiën heeft de rol van waarnemer binnen het iPanel.

Leden

De leden van het iPanel werken ieder op senior-managementniveau in hun eigen organisatie. Ze zijn daar verantwoordelijk voor innovatie of digitalisering. En ze zijn binnen de financiële sector opinieleiders op het gebied van innovatie. Het iPanel adviseert het iForum namens de financiële sector. Het is dan ook de bedoeling dat de leden hun advies uitbrengen namens de hele financiële sector en niet alleen namens hun eigen organisatie. De samenstelling van het iPanel is momenteel als volgt:

Hanzo van Beusekom
Joost Smits 
Richard Weurding 
Edith Maat  
Eelco Dubbeling
Gijs Boudewijn 
Ton van der Linden  
Mathieu Willems  
Thomas Laffree 
Ingo Uytdehaage 
Else Bos
Patrick de Neef
Lars van de Ven

AFM 
Ministerie van Financiën 
Verbond van Verzekeraars 
Pensioenfederatie 
Nederlandse Vereniging van Banken 
Betaalvereniging Nederland 
Achmea 
Rabobank 
PGGM 
Adyen 
DNB 
DNB 
DNB

Vergaderingen iPanel

Het iPanel komt eens per kwartaal bij elkaar. DNB coördineert de vergaderingen. DNB bereidt ook de vergaderingen voor en vraagt de sector vooraf om suggesties. DNB zorgt ook voor notulen en plaatst de adviezen van het iPanel op het iPlatform. In het oprichtingscharter staat uitleg over het iPlatform.

Vergadering 16 april 2020

Deze eerste bijeenkomst van het iPanel stond in het teken van kennismaking en wederzijdse verwachtingen. De deelnemers spraken over de overkoepelende thema’s van het iForum, de status van de lopende initiatieven in Q2 2020 en de voorgestelde initiatieven voor Q3 2020. De deelnemers waren het erover eens om, zoals was voorgesteld, te starten met de verdere uitwerking van de volgende initiatieven: Machine readable/executable regulation, Samenwerking voor betere rapportagekwaliteit, process mining en Verantwoorde inzet van AI. Zie voor meer informatie over de initiatieven de pagina Initiatieven.

 

sector

 • Aanbieders cryptodiensten
 • Afwikkelondernemingen
 • Banken
 • Beleggingsinstellingen
 • Beleggingsondernemingen
 • Betaalinstellingen
 • Clearinginstellingen
 • Elektronischgeldinstellingen
 • Pensioenfondsen
 • Premiepensioeninstellingen
 • Trustkantoren
 • Verzekeraars
 • Wisselinstellingen