Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

iPanel

Consultatie Toezicht

Gepubliceerd: 26 november 2020

Bekijk eerdere versies in het archief

Het iPanel geeft het iForum strategisch advies. De deelnemers aan het iPanel bespreken op strategisch niveau de markttrends en ontwikkelingen waar technologische innovatie en toezicht samenkomen. Op basis van deze gesprekken geeft het iPanel advies. Bijvoorbeeld over de prioriteit die het iForum aan nieuwe initiatieven zou moeten geven of welke bestaande initiatieven het iForum zou moeten bijsturen.

DNB en iPanel

Het iPanel geeft geen advies over het toezicht op bepaalde instellingen, over de toezichtactiviteiten van DNB of over de toezichtmethode van DNB. Dat is omdat sommige deelnemers aan het iPanel zelf onder direct toezicht van DNB staan of dat soort instellingen vertegenwoordigen. Wel kan DNB mogelijke voorgenomen wijzigingen van de toezichtmethodiek bespreken met het iPanel om verschillende inzichten te verzamelen.

Organisaties

De deelnemers aan het iPanel vertegenwoordigen de financiële toezichthouders DNB en de AFM, het ministerie van Financiën en verschillende branches binnen de financiële sector, zoals banken, verzekeraars, pensioeninstellingen en betaaldienstverleners. Het ministerie van Financiën heeft de rol van waarnemer binnen het iPanel.

Leden

De leden van het iPanel werken ieder op senior-managementniveau in hun eigen organisatie. Ze zijn daar verantwoordelijk voor innovatie of digitalisering. En ze zijn binnen de financiële sector opinieleiders op het gebied van innovatie. Het iPanel adviseert het iForum namens de financiële sector. Het is dan ook de bedoeling dat de leden hun advies uitbrengen namens de hele financiële sector en niet alleen namens hun eigen organisatie. De samenstelling van het iPanel is momenteel als volgt:

Swipe onderstaande tabel om meer kolommen te zien.

Hanzo van Beusekom
Joost Smits
Irma Dollen
Richard Weurding 
Edith Maat  
Eelco Dubbeling 
Maurice Jongmans
Ton van der Linden  
Mathieu Willems  
Mladen Sancanin  
Else Bos
Patrick de Neef
Lars van de Ven

AFM 
Ministerie van Financiën
Ministerie van Financiën 
Verbond van Verzekeraars 
Pensioenfederatie 
Nederlandse Vereniging van Banken 
Verenigde Betaal Instellingen 
Achmea 
Rabobank 
PGGM 
DNB 
DNB 
DNB

Vergaderingen iPanel

Het iPanel komt eens per kwartaal bij elkaar. DNB coördineert de vergaderingen. DNB bereidt ook de vergaderingen voor en vraagt de sector vooraf om suggesties. DNB zorgt ook voor notulen en plaatst de adviezen van het iPanel op het iPlatform. In het oprichtingscharter staat uitleg over het iPlatform.

iForum doelstellingen (en meer) gepresenteerd tijdens 10e editie van het iPanel - 6 juli 2022

In het tiende iPanel werden de aangescherpte langetermijndoelstellingen van het iForum aan het iPanel voorgelegd. Ook op de lange termijn wil het iForum in dialoog met de sector bijdragen aan efficiënt, slim toezicht en een stabiel digitaal financieel stelsel. Het iForum wil daarbij de volgende doelstellingen realiseren:

  • Toezicht en sector begrijpen de impact van de belangrijkste digitale, datagedreven ontwikkelingen;
  • Instellingen ervaren de (efficiency)voordelen van de digitale interactie met DNB;
  • Het toezicht van DNB is slim en toekomstbestendig, en instellingen weten hoe zij zo efficiënt en effectief mogelijk aan de toezichteisen kunnen voldoen.

Het iPanel kon zich vinden in deze doelstellingen en stemde in met de ingeslagen richting.

Daarnaast is er gesproken over voorgenomen inrichtingsprincipes om de Innovatiehub beter te laten werken. Diverse perspectieven vanuit de sector kwamen ter tafel. Het merendeel van de deelnemers kon zich goed vinden in de voorgestelde richting. Een deel van de sector heeft de behoefte aan iets dat verder gaat dan wat DNB en AFM voorstellen. Een en ander wordt verder uitgewerkt in een vervolgtraject.

Verder was er een presentatie over verlaging van de lastendruk door technologie (geïnitieerd door de sector). De sector gaat het voorstel verder uitwerken om vast te stellen waar zij concrete besparingen ziet.

Tot slot is er ook nog over datamobiliteit gesproken. Een onderwerp dat steeds hoger op de Europese beleidsagenda staat en ook impact heeft op financiële sector en de mandaten van de AFM en DNB. De AFM en DNB hebben daarom besloten om gezamenlijk een discussiepaper op te stellen.

klik hier voor de presentaties.

iPanel vergadering 8 juli 2021

De zesde bijeenkomst van het iPanel vond plaats op 8 juli. Hier werden de initiatieven VOORI en Real Time Toezicht besproken. Verder werd de Digitale Strategie Toezicht van DNB besproken en de Roadmap voor het iForum. Zie voor meer informatie hier de slides.

iPanel vergadering 24 maart 2021

De vijfde bijeenkomst van het iPanel vond plaats op 24 maart. Hier werd de samenwerking van het iForum in 2021, Roadmap iForum en een dialoog over de initiatieven AI, VOORI en indirecte kosten besproken. Zie voor meer informatie hier de slides.

iPanel vergadering 15 december 2020

De vierde bijeenkomst van het iPanel vond plaats op 15 december. Hier werd de voortgang van huidige initiatieven, een deep dive op uitkomsten van het onderzoek indirecte kosten en doelstellingen 2021 en plannen Q2 besproken. Zie voor meer informatie hier de slides

iPanel vergadering 18 september 2020

De derde bijeenkomst van het iPanel vond plaats op 18 september. Hier werden de resultaten van afgeronde initiatieven besproken, nieuwe initiatieven voorgesteld voor Q4 en een strategische dialoog gevoerd over Artificial Intelligence. Zie voor meer informatie hier de slides

iPanel vergadering 6 juli 2020

De tweede bijeenkomst van het iPanel vond plaats op 6 juli. Hier werden de resultaten van afgeronde initiatieven besproken, nieuwe initiatieven voorgesteld voor Q4 en een strategische dialoog gevoerd over de digitale strategie van DNB. Zie voor meer informatie de iPanel pagina via ons archief.

Vergadering 16 april 2020

Deze eerste bijeenkomst van het iPanel stond in het teken van kennismaking en wederzijdse verwachtingen. De deelnemers spraken over de overkoepelende thema’s van het iForum, de status van de lopende initiatieven in Q2 2020 en de voorgestelde initiatieven voor Q3 2020. De deelnemers waren het erover eens om, zoals was voorgesteld, te starten met de verdere uitwerking van de volgende initiatieven: Machine readable/executable regulation, Samenwerking voor betere rapportagekwaliteit, process mining en Verantwoorde inzet van AI. Zie voor meer informatie over de initiatieven de pagina Initiatieven.

iPanel 13 oktober 2021

Na 1,5 jaar virtueel vergaderen vond de zevende bijeenkomst van het iPanel dan eindelijk fysiek plaats. Tijdens het eerste deel van de bijeenkomst werden onder andere de resultaten van het onderzoek naar cultuur besproken dat dit jaar is uitgevoerd. De vraag  hoe kunnen we binnen het iForum effectief samen kunnen werken stond daarbij centraal. De conclusie van de levendige discussie was dat het iPanel de zes voorgestelde principes steunt en de resultaten herkent. Verder is het iPanel akkoord met het vervolg van het cultuur initiatief.

Het tweede deel van het gesprek hebben we besteed aan de strategische richting van het iForum in 2022. Door middel van een workshop werd uitgevraagd wat de sector belangrijk vindt. Met name het thema realtime Toezicht gaf aanleiding tot een levendige discussie.

De input van het iPanel  wordt verwerkt in de plannen voor 2022 van het iForum en besproken in de volgende iPanel bijeenkomst in januari. Zie voor meer informatie hier de slides.