Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

27 augustus 2015 Toezicht Toezichtlabel Factsheet

Laatste update:

In de meeste pensioenregelingen is een ambitie opgenomen om de opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten jaarlijks te verhogen met de prijs- of loonontwikkeling. Dit wordt het verlenen van toeslagen of ook wel indexatie genoemd. In het vervolg van deze factsheet wordt, net als in de Pensioenwet, de term toeslag gebruikt.

DNB heeft in een aantal factsheets en Q&A’s nader verduidelijkt hoe de regels voor toeslagverlening werken en toegepast moeten worden.

Algemeen 

De Pensioenwet bepaalt wanneer en onder welke condities pensioenfondsen de aanspraken mogen verhogen. Oogmerk van de regels is vooral het voorkomen dat pensioenfondsen te snel pensioenen verhogen, waardoor de kans op het ontstaan of groter worden van een tekort weer zou toenemen.

Bestemmingsdepots 

Sommige pensioenfondsen hebben speciale depots voor indexatie. In onderstaande factsheets en Q&A’s wordt verduidelijkt welke regels hierbij gelden.

Sector(en)

  • Pensioenfondsen