Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Betaalinstellingen - te verstrekken informatie bij notificatie

Q&A

Vraag:

Welke informatie moet een betaalinstelling aan DNB verstrekken ten behoeve van de uitgaande notificatieprocedure voor een betaaldienstagent?

Gepubliceerd: 18 februari 2013

Bekijk eerdere versies in het archief

Antwoord:

Een betaalinstelling verstrekt ten behoeve van de notificatieprocedure met betrekking tot een betaaldienstagent ten minste onderstaande informatie. Dit is de informatie als bedoeld in artikel 42a van het Besluit markttoegang financiële ondernemingen.

 1. Een opgave van de naam, het adres, het telefoonnummer en het emailadres van de te notificeren betaaldienstagent.
 2. De identiteit van de personen die het beleid van de betaaldienstagent bepalen of mede bepalen, alsmede gegevens waaruit blijkt dat zij deskundig en betrouwbaar zijn.
  • Gegevens betreffende de identiteit:
   • Een kopie van een geldig identiteitsdocument.
  • Gegevens betreffende de deskundigheid:
   • Argumentatie op grond waarvan de betaalinstelling de (mede) beleidsbepaler deskundig acht.
   • CV.
  • Gegevens betreffende de betrouwbaarheid:
   • Argumentatie op grond waarvan de betaalinstelling de (mede) beleidsbepaler betrouwbaarheid acht. Deze argumentatie kan bijvoorbeeld inhouden een verklaring omtrent goed gedrag, een vastlegging van een referentenonderzoek en het expliciet aan de (mede)beleidsbepaler vragen naar voorvallen in het verleden welke met de betrouwbaarheid te maken hebben.

    Let op: De verklaring omtrent goed gedrag mag niet ouder zijn dan zes maanden!
    DNB wil bovenstaande gegevens zien van alle personen die voor 30 procent of meer het beleid (mede) bepalen of mede-eigenaar zijn.

 3. Een beschrijving van de interne controlemechanismen, die door de betaaldienstagent zullen worden gebruikt ten aanzien van de naleving van de nationale wet- en regelgeving rondom witwassen (AML) en terrorismefinanciering. De betaalinstelling dient te beschrijven hoe zij controleert dat de agent niet betrokken raakt bij het witwassen van gelden en terrorismefinanciering.
 4. Een beschrijving van de organisatiestructuur van de agent inclusief eventuele bijkantoren van de agent.

Ontdek gerelateerde artikelen