Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Betaalinstellingen: Bijkantoor

Een bijkantoor is volgens de definitie in de Wft een; ‘gezamenlijke duurzaam in een andere staat dan de staat van de zetel aanwezige onderdelen zonder rechtspersoonlijkheid van een betaalinstelling’.

Gepubliceerd: 17 november 2011

Bekijk eerdere versies in het archief

Indien een betaalinstelling via een bijkantoor haar diensten in een andere EER-lidstaat wil aanbieden, geeft de betaalinstelling DNB van dit voornemen kennis. Deze kennisgeving geschiedt door middel van het notificatieformulier en het verstrekken van gegevens aan DNB door de betaalinstelling. De vereiste gegevens voor een dergelijke kennisgeving zijn vastgelegd in artikel 42a sub b Besluit markttoegang financiële ondernemingen. Ten behoeve van de informatieverstrekking aan DNB is een Q&A opgesteld. Indien de gegeven informatie niet voldoende is, stelt DNB de betaalinstelling hiervan op de hoogte. Wanneer alle gegevens aangaande de notificatie naar tevredenheid van DNB verstrekt zijn, start de notificatietermijn van één maand. Binnen die maand kan de toezichthouder van de ontvangende lidstaat op de voorgenomen notificatie reageren, Op basis van een reactie van die toezichthouder kan DNB besluiten het bijkantoor niet in te schrijven in de daarvoor bestemde registers. Hierdoor zal de betaalinstelling niet haar diensten via een bijkantoor in een andere lidstaat kunnen aanbieden. Is dit niet het geval dan zal DNB en de ontvangende lidstaat, na het verstrijken van de notificatietermijn, het bijkantoor in de daarvoor bestemde register inschrijven. Vanaf dat moment kan het bijkantoor beginnen met het verlenen van haar diensten in de lidstaat.

Het doorlopende toezicht op het bijkantoor rust op DNB. DNB kan het toezicht gezamenlijk met de toezichthouder van de ontvangende lidstaat uitvoeren. Een bijkantoor valt ook onder hoofdstuk 3 en 4 van het Besluit prudentiële regels en dient zich ook aan deze regelgeving te confirmeren. De toezichthouder van de ontvangende lidstaat houdt zelf toezicht met betrekking tot witwassen en terrorismefinanciering volgens hun eigen wet- en regelgeving. Een goede kennis van de wet- en regelgeving van de ontvangende lidstaat omtrent deze onderwerpen is een vereiste.

DNB kan te allen tijde verzoeken om nadere gegevens en/of een toelichting op de verstrekte gegevens.

Notificatieverzoeken en specifieke vragen met betrekking tot notificaties kunt u mailen naar infobetaalinstelling@dnb.nl.

Download

Ontdek gerelateerde artikelen