Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Bijkantoor - te verstrekken informatie bij notificatie

Vraag:

Welke informatie moet een betaalinstelling aan DNB verstrekken ten behoeve van de uitgaande notificatieprocedure voor een bijkantoor?

Gepubliceerd: 18 februari 2013

Bekijk eerdere versies in het archief

Antwoord

Een betaalinstelling verstrekt ten behoeve van de notificatieprocedure met betrekking tot een bijkantoor ten minste onderstaande informatie. Dit is de informatie als bedoeld in artikel 42a van het Besluit markttoegang financiële ondernemingen.

Een verzoek om een notificatie voor een bijkantoor bevat tenminste te volgende gegevens:

 1. De naam, het adres, het telefoon-en het emailadres van het bijkantoor
 2. De identiteit van de personen die het dagelijks beleid van het bijkantoor zullen bepalen.
  Let op! Er dient een kopie van een GELDIG identiteitsbewijs meegestuurd te worden.
 3. Een beschrijving van de wijze waarop het bijkantoor aan de nationale wet- en regelgeving rondom AML en terrorismefinanciering zal voldoen.
 4. Een beschrijving van de organisatiestructuur van het bijkantoor
  1. Een organisatieschema;
  2. Aantal werknemers;
  3. Rapportagelijnen;
  4. staffuncties en degenen die hiervoor verantwoordelijk zijn, etc.)
  Uit de beschrijving dient tevens te blijken of het bijkantoor voornemens is agenten aan te sturen en te controleren. In dit geval dient een beschrijving gegeven te worden van de controlemechanismen van het bijkantoor ten aanzien van deze agenten.
 5. Een beschrijving van de aard van de betaaldiensten die de betaalinstelling voornemens is te verlenen vanuit het bijkantoor en de wijze waarop de activiteiten van het bijkantoor binnen de structuur en strategie van de betaalinstelling passen.
 6. Een beschrijving van de controlemechanismen van de betaalinstelling ten aanzien van het bijkantoor.

DNB kan verzoeken om nadere gegevens en/of een toelichting op de verstrekte gegevens.

Ontdek gerelateerde artikelen