Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Factsheet Regeling onderbouwing solidariteitsreserve en risicodelingsreserve pensioenuitvoerders

WTP Factsheet

Pensioenuitvoerders die een premieregeling dan wel premieovereenkomst uitvoeren met een solidariteitsreserve of risicodelingsreserve (hierna: reserve) dienen op grond van artikel 1h, tweede en derde lid, Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling (Besluit uitvoering Pw en Wvb) te onderbouwen dat de inrichting van deze reserve in lijn is met de doelstellingen van de reserve en dat deze evenwichtig is. Onderdeel hiervan is een kwantitatieve onderbouwing met een scenario-analyse of een stochastische ALM-analyse.

Gepubliceerd: 12 oktober 2023

Laatste update: 13 mei 2024

Bekijk eerdere versies in het archief

Op grond van artikel 1h, negende lid, van Besluit uitvoering Pw en Wvb kan De Nederlandsche Bank (DNB) nadere regels stellen aan de wijze waarop pensioenuitvoerders deze berekeningen maken en toelichten.

De regeling vindt u hier

Met de onderhavige regeling geeft DNB invulling aan deze bevoegdheid. Een toezichthouderregeling, zoals deze Regeling onderbouwing solidariteitsreserve en risicodelingsreserve pensioenuitvoerders, is een algemeen verbindend voorschrift in de zin van artikel 1:3, vierde lid, Algemene wet bestuursrecht.

Voor meer uitleg over de solidariteitsreserve of risicodelingsreserve, kunt u de factsheet over de solidariteitsreserve of risicodelingsreserve lezen.

Voor de status van deze beleidsuiting en uitleg daarover kunt u de leeswijzer beleidsuitingen DNB raadplegen.