Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Aanvangstoetsing - beoordeling van geschiktheid

Factsheet

Gepubliceerd: 24 februari 2017

Bekijk eerdere versies in het archief

Bij een beoordeling van geschiktheid stelt De Nederlandsche Bank (DNB) vast of de kandidaat beschikt over voldoende relevante kennis, vaardigheden en professioneel gedrag om de functie te vervullen. Dit blijkt onder andere uit opleiding, werkervaring en competenties.

Een beoordeling van geschiktheid vindt plaats bij elke benoeming en als een bestuurder of commissaris binnen een onderneming van functie of takenpakket verandert. Er is bijvoorbeeld sprake van een functieverandering als een kandidaat een voorzittersrol gaat vervullen, als een bestuurder tevens sleutelfunctiehouder wordt (bij pensioenfondsen en premie-pensioeninstellingen) of zitting neemt in de beleggingscommissie of de audit-/riskcommissie.

Een beoordeling van geschiktheid is gekoppeld aan de functie. Daarom wordt bij de beoordeling rekening gehouden met i) de specifieke functie, met ii) de aard, omvang, complexiteit en het risicoprofiel van de onderneming en met iii) de samenstelling en het functioneren van het collectief.

Beoordeling

Een beoordeling van geschiktheid vindt plaats op basis van informatie die de onderneming aanlevert en een beoordeling door DNB.

Aanvraag toetsing

Om een toetsing aan te vragen, gebruikt u het digitale formulier ‘Aanvraagformulier Aanvangstoetsing’ via Toezicht aanvragen in Mijn DNB. Functieveranderingen kunt u melden via het digitale formulier ‘Aanvraag voor een functieverandering’. Indien u twijfelt of u een functieverandering bij DNB moet melden, kunt u mailen naar het Expertisecentrum Toetsingen via toetsing.expertisecentrum@dnb.nl.