Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Aanvraagformulier gebruik intern model marktrisico of tegenpartijkredietrisico

Factsheet

Instellingen hebben de mogelijkheid om, mits toestemming is verleend door de bevoegde autoriteiten, bij het bepalen van hun kapitaalratio’s gebruik te maken van interne modellen. Instellingen kunnen hiertoe onder andere een verzoek indienen tot gebruik van een intern model voor marktrisico (Artikel 363 CRR) of tegenpartijkredietrisico (Artikel 283 CRR).

Gepubliceerd: 24 juni 2019

Bekijk eerdere versies in het archief

De ECB stelt aanvraagformulieren beschikbaar om een verzoek tot het gebruik van een intern model in te dienen. Ook instellingen die onder direct toezicht van DNB staan kunnen de aanvraagformulieren die door de ECB worden gepubliceerd gebruiken om toestemming aan te vragen voor het gebruik van een intern model voor marktrisico of tegenpartijkredietrisico.

Indiening van de aanvraag middels het aanvraagformulier sluit niet uit dat DNB in een voorkomend geval, met redenen omkleed, aanvullende informatie van de desbetreffende financiële onderneming zal verlangen. Een verzoek daartoe zal DNB in dat geval schriftelijk aan de instelling doen toekomen.

Ontdek gerelateerde artikelen