Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Toepasselijke regels op een AIFMD-beheerder die ook beleggingsdiensten verricht

Q&A

Gepubliceerd: 06 november 2014

Bekijk eerdere versies in het archief

Vraag:

Aan welke eisen moet een AIFMD-beheerder voldoen als deze beheerder ook beleggingsdiensten uitvoert?

Antwoord:

Het is een AIFMD-beheerder toegestaan om, na expliciete goedkeuring door de AFM, de beleggingsdiensten van (1) beheren van individueel vermogen, (2) adviseren en (3) het ontvangen en doorgeven van order uit te voeren. Tevens mag de AIFMD-beheerder de nevendienst van bewaring en administratie van rechten van deelneming in beleggingsinstellingen en icbe’s uitvoeren. De AIFMD beheerder moet van de wetgever echter dan wel onverkort voldoen aan de wettelijke eisen die gelden voor deze beleggingsdiensten. Hiermee wordt bedoeld dat de beheerder aan dezelfde eisen moet voldoen als een beleggingsonderneming die dezelfde activiteiten uitvoert. De toepasselijke regels zijn afhankelijk van de activiteiten welke door de instelling worden ontplooid en niet enkel aan de vergunning van de instelling.

Voor een AIFMD-beheerder die beleggingsdiensten verricht zullen de volgende eisen van toepassing zijn:

Swipe onderstaande tabel om meer kolommen te zien.

Onderwerp

Eis

Toelichting

Eigen vermogen

Ten minste € 125.000

De hoogste eis uit de CRD IV en de AIFMD is van toepassing.

Solvabiliteit

Hoogste van:

1) De kapitaalseis voortvloeiend uit de AIFMD, of

2) De kapitaalseis voortvloeiend uit de CRD IV

De hoogste eis uit de CRD IV en de AIFMD is van toepassing.

Geconsolideerd toezicht

Ja, voor zover vereist vanuit de CRD IV

Voor ondernemingen die onder het CRD IV raamwerk kwalificeren als “firm” is geconsolideerd toezicht niet van toepassing.

Voor ondernemingen die onder het CRD IV raamwerk kwalificeren als “investment firm” is geconsolideerd toezicht wel van toepassing.

Rapportages

Zowel de rapportages uit de AIFMD als de CRD IV

De rapportage sets uit beide richtlijnen moeten ingediend worden.

ICAAP

Ja

Het uitvoeren van zowel individueel als collectief vermogensbeheer in één instelling kan risico’s met zich meebrengen welke de instelling in zijn ICAAP dient te adresseren.

Vvgb-plicht

Nee

De plicht aan instellingen om een VVGB aan te vragen alvorens een deelneming in de instelling te nemen is door de wetgever expliciet niet opgenomen voor beleggingsinstellingen (goedkeuring vooraf).

Beloningsbeleid

Nee

Voor beleggingsinstellingen is de AFM verantwoordelijk voor het toezicht op beloningsbeleid. Toepassing van CRD IV beloningsbeleid op deze instellingen is aan de AFM.

Ontdek gerelateerde artikelen