Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Betaalinstellingen: uitgaande notificaties

Betaalinstellingen met zetel in Nederland kunnen in elke andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) opereren op basis van de door DNB verleende vergunning, dus zonder dat zij in die andere lidstaat een vergunning dienen aan te vragen. De EER bestaat uit de lidstaten van de EU, alsmede Liechtenstein, IJsland en Noorwegen. Betaalinstellingen dienen hiervoor een notificatieprocedure bij DNB te doorlopen. De achtergrond en de soorten notificaties treft u hier aan.

Gepubliceerd: 18 februari 2013

Bekijk eerdere versies in het archief

De richtlijn betaaldiensten (Payment Services Directive, PSD, richtlijn nr. 2007/64/EG) voorziet voor betaaldienstverleners – niet zijnde banken – in een vergunningstelsel, waarbij de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst verantwoordelijk is voor het verlenen en intrekken van vergunningen en betaaldienstverleners die beschikken over een vergunning (betaalinstellingen genoemd) op basis van die vergunning in de andere lidstaten van de EER betaaldiensten mogen verrichten, door middel van het verlenen van diensten naar die lidstaten of door middel van het verlenen van betaaldiensten vanuit een in die lidstaten gelegen bijkantoor. lidstaat van de EER.

Voordat betaaldiensten gebruik kunnen maken van hun ‘Europees paspoort’ , dient de betaalinstelling het voornemen daartoe aan DNB via een daartoe vastgestelde notificatieprocedures aan DNB kenbaar te maken. Een uitwerking van deze procedure is te vinden via onderstaande links. Nederland heeft het artikel aangaande de notificaties uit de Richtlijn uitgewerkt in artikel 2:106a Wft. Indien de betaalinstelling voldoet aan de geldende eisen zal DNB de toezichthouder van het betreffende EER-land informeren. DNB publiceert uitgaande notificaties in het register inzake betaalinstellingen.

Ook veel betaalinstellingen uit andere EER-lidstaten maken gebruik van een notificatie om in Nederland diensten aan te bieden.

Soorten notificaties

Vergunning houdende betaalinstellingen kunnen met een Europees paspoort op drie manieren overgaan tot het verrichten van werkzaamheden in andere lidstaten:

  1. vanuit een in de lidstaat gelegen bijkantoor
  2. door tussenkomst van een in de ontvangende lidstaat werkzaam zijnde betaaldienstagent,
  3. door middel van het verrichten van betaaldiensten naar een lidstaat (ook wel cross-border services genoemd).

Betaalinstellingen die beschikken over een vergunning die verleend is door de bevoegde autoriteit van een andere lidstaat, zijn verplicht om bij aanvang van de werkzaamheden van een betaaldienstagent voor hun rekening in Nederland dit voorafgaand aan DNB te melden (de benodigde documenten dienen te allen tijde bij de instelling aanwezig te zijn ter beoordeling).

Er kan alleen een notificatie aangevraagd worden voor betalingsdienst(en) waarvoor de betaalinstelling een vergunning heeft. Wanneer de notificatieprocedure is afgerond met inschrijving in de registers en de betaalinstelling in de ontvangende lidstaat gaat opereren, dient zij zich ook aan de wet- en regelgeving van de ontvangende lidstaat te houden.

Ontdek gerelateerde artikelen