Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Technische voorzieningen - Pensioenfondsen

Factsheet

Een belangrijke post op de balans van een pensioenfonds zijn technische voorzieningen. Technische voorzieningen worden gevormd om alle uit de pensioenregeling voortvloeiende onvoorwaardelijk pensioenverplichtingen te kunnen nakomen. Voor zover onvoorwaardelijke toeslagen worden toegezegd dienen ook daarvoor technische voorzieningen te worden getroffen (dat is het niet geval bij voorwaardelijke toeslagen). Om er voor te zorgen dat de toegezegde pensioenen ook zoveel mogelijk daadwerkelijk kunnen worden nagekomen, bevatten wet- en regelgeving voorschriften voor van de wijze waarop de technische voorziening worden berekend.

Gepubliceerd: 28 september 2017

Bekijk eerdere versies in het archief

In een aantal factsheets en Q&A’s heeft DNB beschreven en verduidelijkt hoe de technische voorzieningen berekend moeten worden. Deze factsheets en Q&A’s hebben betrekking op de rentetermijnstructuur (RTS), de grondslagen en de kostenvoorzieningen.

Berekening technische voorzieningen en de rentetermijnstructuur

De technische voorzieningen worden op grond van de Pensioenwet berekend op basis van verwachte toekomstige kasstromen die voortvloeien uit de opgebouwde onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen. Van de verwachte kasstromen wordt de contante waarde berekend. Dit contant maken moet op grond van de Pensioenwet op basis van marktwaardering worden gedaan. Daarbij moet op grond van de wet worden gewerkt met de door DNB gepubliceerde actuele RTS.

Grondslagen

De technische voorzieningen moeten worden vastgesteld op basis van voor het pensioenfonds prudente verzekeringstechnische grondslagen, zoals de verwachte overlevingskansen van de deelnemers. Toepassing van prudente verzekeringstechnische grondslagen houdt onder meer in dat rekening dient te worden gehouden met de voorzienbare trend in overlevingskansen.

Kostenvoorzieningen

Onderdeel van de technische voorzieningen is een voorziening voor kosten voor o.a. administratie, communicatie en het doen van uitkeringen. Achterliggende gedachte hierbij is dat ook bij discontinuïteit van de onderneming(en) het pensioenfonds de uitvoeringskosten dient te kunnen dragen.

Ontdek gerelateerde artikelen