Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Proces vergunningaanvraag

Factsheet

De beslistermijn voor een vergunningaanvraag voor een uitgever van activagerelateerde tokens bedraagt op grond van MiCAR 110 werkdagen. De beslistermijn gaat in als De Nederlandsche Bank (DNB) een volledige vergunningaanvraag heeft ontvangen.

Gepubliceerd: 20 juni 2024

Bekijk eerdere versies in het archief

Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen, nemen wij deze in behandeling. We gaan dan eerst na of u het aanvraagformulier volledig heeft ingevuld en de bijbehorende bijlagen heeft meegestuurd.

Is dit het geval? Dan gaat de beslistermijn lopen en beoordeelt een team van behandelaars uw aanvraag inhoudelijk.

Is dit niet het geval? Dan krijgt u de gelegenheid om uw aanvraag aan te vullen binnen een door DNB gestelde termijn. De beslistermijn gaat dan nog niet lopen. Zie ook: Hoe lang duurt de behandeling van een vergunningaanvraag?

Te doorlopen stappen

Tijdens de vergunningaanvraag worden verschillende stappen doorlopen. Zo vragen wij u mogelijk om aanvullende informatie (de beslistermijn wordt dan opgeschort), kunnen we met u in gesprek gaan en worden beleidsbepalers getoetst. De (mogelijke) stappen hebben we voor u hieronder in beeld gebracht. DNB heeft een animatie ontwikkeld over de praktische gang van zaken rondom vergunningaanvragen. Meer specifiek geldt voor een vergunningaanvraag voor het uitgeven van activagerelateerde tokens dat DNB eerst een ontwerpbesluit opstelt. De EBA, ESMA en ECB krijgen vervolgens de gelegenheid om binnen 20 werkdagen daarover een advies te geven. Tot slot hoort u binnen 30 werkdagen van DNB wat het definitieve besluit op uw aanvraag is.

Kwaliteit aanvraag

De kwaliteit en volledigheid van uw aanvraag en de aangeleverde aanvullende informatie zijn van grote invloed op de totale duur van de behandeling van uw aanvraag. Zijn deze niet voldoende? Dan is het aannemelijk dat het langer dan 110 werkdagen duurt voordat u ons besluit ontvangt.

Succesfactoren

Voor een soepele behandeling van uw aanvraag hebben we een aantal succesfactoren voor u op een rij gezet.

Achtergrondinformatie

Ontdek gerelateerde artikelen