Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Duur vergunningaanvraag

Als u een vergunning aanvraagt bij De Nederlandsche Bank (DNB) is het goed om rekening te houden met de doorlooptijden. De tijd tussen het indienen van de aanvraag en het moment dat u van DNB een besluit ontvangt, verschilt per aanvraag.

Gepubliceerd: 20 juni 2024

Laatste update: 01 juli 2024

Bekijk eerdere versies in het archief

De beslistermijn voor een vergunningaanvraag voor een uitgever van activagerelateerde tokens bedraagt op grond van MiCAR 110 werkdagen nadat de aanvraag compleet is.

Het totale proces van een vergunningaanvraag duurt naar verwachting langer dan 110 werkdagen. Dit komt doordat de beslistermijn pas gaat lopen als de vergunningaanvraag volledig is. Bovendien kan de termijn, als deze al loopt, eenmalig worden opgeschort door DNB als blijkt dat bij uw aanvraag informatie ontbreekt of uw aanvraag aanvullende vragen oproept. DNB verzoekt u dan om deze informatie. De beslistermijn gaat weer lopen vanaf het moment van ontvangst van de informatie. Als de aanvraag niet of onvoldoende is aangevuld, kan DNB binnen vier weken besluiten de aanvraag buiten behandeling te stellen.

Kwaliteit

De kwaliteit en volledigheid van uw aanvraag en de aangeleverde aanvullende informatie zijn dus van grote invloed op de totale duur van de behandeling van uw aanvraag. Maken onvoorziene omstandigheden het onmogelijk om binnen de gestelde termijn te beslissen, dan stelt DNB u daarvan op de hoogte. In het algemeen geldt hoe hoger de kwaliteit van de ingediende aanvraag (zowel qua inhoud als qua volledigheid), hoe korter de doorlooptijd.

Contact

Als u een aanvraag overweegt, kunt u contact opnemen met het Expertisecentrum Markttoegang om uw aanvraag aan te kondigen en navraag te doen naar de te verwachten doorlooptijd.

Achtergrondinformatie