Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB)

Een efficiënt, veilig en toegankelijk betalingsverkeer. Dat is de inzet van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer.

Ambitie

Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer - markt

Streven van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) is dat iedereen veilig en efficiënt kan betalen. Het MOB wil dit realiseren in samenwerking met meerdere organisaties. Die organisaties vertegenwoordigen diverse groepen die gebruik maken van betaaldiensten. En groepen die betaaldiensten aanbieden, zoals banken.

Missie

Het MOB is in 2002 opgericht door de minister van Financiën. Met als opdracht bij te dragen aan de maatschappelijk efficiënte inrichting van het betalingsverkeer. Het MOB doet dit door:

 • twee keer per jaar te overleggen over de knelpunten en de gevolgen van nieuwe ontwikkelingen
 • samen te werken in het verzamelen, analyseren en publiceren van niet-concurrentiegevoelige gegevens
 • principeafspraken te maken over maatregelen ter bevordering van de efficiëntie, veiligheid, toegankelijkheid en bereikbaarheid van het betalingsverkeer én over maatregelen voor meer standaardisatie. Denk aan gezamenlijke campagnes om efficiënte betaalproducten te promoten.
 • een open en vrije gedachtewisseling te bevorderen over actuele beleidsvraagstukken.

Deelnemers MOB

De deelnemers in het MOB zijn verschillende organisaties. Zij vertegenwoordigen meerdere aanbieders en gebruikers in het betalingsverkeer. Dat zijn:
 • Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen
 • Betaalvereniging Nederland
 • BOVAG/Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie/BETA
 • Consumentenbond
 • Detailhandel Nederland
 • Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie
 • Ieder(in)
 • KBO-PCOB, NVOG en NOOM (ouderenorganisaties)
 • Koninklijke Horeca Nederland
 • MKB-Nederland
 • Nederlandse Vereniging van Banken
 • Oogvereniging
 • Thuiswinkel.org
 • Verenigde Betaalinstellingen Nederland
 • Verenigde Groot Incassanten

Het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Financiën zijn waarnemers.

Werkgroepen

DNB zit het MOB voor en verzorgt het secretariaat. Het MOB heeft drie werkgroepen. Deze werkgroepen bereiden de halfjaarlijkse vergaderingen van het MOB voor. De werkgroepen zijn:

 • Efficiency en Europese Zaken
  Deze werkgroep richt zich op een kostenefficiënt betalingsverkeer. Betaalproducten en diensten moeten robuust zijn en beschikbaar zijn voor iedereen. Ook kijkt deze werkgroep naar Europese ontwikkelingen en de impact daarvan voor Nederland.
 • Toegankelijkheid en Bereikbaarheid
  Deze werkgroep richt zich op de toegankelijkheid en bereikbaarheid van betaalproducten- en diensten voor alle groepen in de samenleving.
 • Veiligheid
  Deze werkgroep Veiligheid (WV) richt zich op de fysieke en digitale veiligheid van betaalproducten en diensten.
   

Actuele onderwerpen

In de MOB-vergaderingen bespreken de vertegenwoordigers verschillende actuele kwesties zoals de bereikbaarheid van geldautomaten. Uit onderzoek blijkt dat 99,50% van de huishoudens toegang heeft tot een geldautomaat op minder dan 5 kilometer afstand. Lees meer over contant geld.

Bekijk alle actuele onderwerpen die het MOB bespreekt.