Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB)

Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer richt zich op de bevordering van de maatschappelijke efficiëntie van het retail-betalingsverkeer.

MOB-deelnemers zijn vertegenwoordigers van diverse aanbieders en gebruikers in het betalingsverkeer. Dat zijn:

 • Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen
 • Betaalvereniging Nederland
 • BOVAG/Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie/BETA
 • Consumentenbond
 • Detailhandel Nederland
 • Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie
 • Ieder(in)
 • KBO-PCOB, NVOG en NOOM (ouderenorganisaties)
 • Koninklijke Horeca Nederland
 • MKB-Nederland
 • Nederlandse Vereniging van Banken
 • Oogvereniging
 • Thuiswinkel.org
 • Verenigde Betaalinstellingen Nederland
 • Verenigde Groot Incassanten

Het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Financiën zijn waarnemers.

DNB zit het MOB voor en verzorgt het secretariaat. Het MOB komt twee keer per jaar bijeen. Het MOB kent drie werkgroepen: Efficiency en Europese Zaken, Toegankelijkheid en Bereikbaarheid, en Veiligheid.