Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Met het iForum van DNB willen we technologische innovatie meer ruimte geven binnen het financiële stelsel.

Aanleiding

De financiële wereld verandert steeds sneller onder invloed van technologische ontwikkelingen. Om ervoor te zorgen dat de financiële sector ook in tijden van sterke digitalisering stabiel blijft functioneren, hebben wij een digitale strategie geformuleerd. Wij willen in 2025 graag een ‘smart supervisor’ zijn: een datagedreven toezichthouder met de modernste technieken om ons toezicht beter, sneller én goedkoper te maken. Nauwe samenwerking met de sector is hiervoor belangrijk, omdat de impact van technologie iedereen in het financieel ecosysteem raakt. Dat doen we via het iForum.

Doel

Met het iForum willen we gezamenlijke initiatieven nemen die waarde creëren voor zowel de instellingen die onder ons toezicht staan – zoals banken, verzekeraars, en pensioenfondsen – als voor DNB. We discussiëren met hen over de impact van technologische innovaties op de sector en houden gezamenlijke pilots en experimenten op onderwerpen waar technologie en toezicht samenkomen.

Initiatieven

We onderzoeken bijvoorbeeld de impact van de toepassing van artificial intelligence (AI) in de sector en in het toezicht, onder andere om toezichtgegevens te analyseren. Of we onderzoeken de voor- en nadelen van realtime toezicht, waarbij we rechtstreeks in de data kijken van banken, verzekeraars en pensioenfondsen in plaats van de rapportages die zij aanleveren. Zo brengen we de kansen en risico’s van technologische innovatie in kaart. En met inzet van digitalisering willen we ons toezicht efficiënter én dus minder belastend maken voor de sector.

Lees meer over onze initiatieven

Hoe werkt het?

We gebruiken een vast proces voor de initiatieven. In deze video leggen we dat kort uit.

Nieuws

Show & Tell 2 september 2021

Op 2 september 2021 vond de derde digitale Show & Tell van het iForum plaats. Tijdens de Show & Tell hebben we gesproken over onze Digitale Strategie Toezicht, het iForum en de resultaten die we afgelopen half jaar samen met de sector hebben behaald. In de verdiepende sessies over Explainable AI, User Experience Mijn DNB en Regelgeving & Innovatie hebben we onze afgeronde initiatieven verder toegelicht en zijn we de dialoog met zowel sector als DNB deelnemers aangegaan. Na de verdiepende sessies heeft Else Bos (toezichtdirecteur en voorzitter toezicht) de Show & Tell afgesloten. Bekijk hier de presentatie. 

iForum-onderzoek naar kansen en obstakels in het toezichtrechtelijk kader in relatie tot innovatie

Het rapport “Innovatie en regelgeving: kansen en obstakels” bevat de belangrijkste bevindingen en vervolgstappen uit een verkennend onderzoek naar obstakels en potentiële verbeteringen in het toezichtrechtelijk kader in relatie tot innovatie. DNB heeft dit initiatief uitgevoerd in samenwerking met brancheorganisaties, individuele financiële instellingen (banken, verzekeraars, betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen) en toezichthouders. Zie hier het nieuwsbericht, inclusief het rapport.

iForum-onderzoek naar uitlegbaarheid bij gebruik van AI bij banken.

Het rapport bevat de belangrijkste observaties uit een verkennend onderzoek naar uitlegbaarheid bij AI (ook wel ‘explainable AI’ of ‘xAI’) dat DNB met de AFM, Hogeschool Utrecht, de Nederlandse Vereniging van Banken en drie Nederlandse grootbanken heeft uitgevoerd.

iPanel vergadering 8 juli 2021

De zesde bijeenkomst van het iPanel vond plaats op 8 juli. Hier werden de initiatieven VOORI en Real Time Toezicht besproken. Verder werd de Digitale Strategie Toezicht van DNB besproken en de Roadmap voor het iForum. Zie voor meer informatie hier de slides.

iPanel vergadering 24 maart 2021

De vijfde bijeenkomst van het iPanel vond plaats op 24 maart. Hier werd de samenwerking van het iForum in 2021, Roadmap iForum en een dialoog over de initiatieven AI, VOORI en indirecte kosten besproken. Zie voor meer informatie hier de slides.

iPanel vergadering 15 december 2020

De vierde bijeenkomst van het iPanel vond plaats op 15 december. Hier werd de voortgang van huidige initiatieven, een deep dive op uitkomsten van het onderzoek indirecte kosten en doelstellingen 2021 en plannen Q2 besproken. Zie voor meer informatie hier de slides

Show & Tell 10 december 2020

Op 10 december 2020 vond de tweede, digitale, Show & Tell van het iForum plaats, waarin we onze resultaten en ervaringen hebben gedeeld met de financiële sector. Benieuwd naar de gedeelde resultaten? Bekijk hier de presentatie. De volgende Show & Tell zal 2 september 2021 plaatsvinden.

iPanel vergadering 18 september 2020

De derde bijeenkomst van het iPanel vond plaats op 18 september. Hier werden de resultaten van afgeronde initiatieven besproken, nieuwe initiatieven voorgesteld voor Q4 en een strategische dialoog gevoerd over Artificial Intelligence. Zie voor meer informatie hier de slides

Show & Tell 9 juli 2020

Op 9 juli 2020 vond de eerste, digitale, Show & Tell van het iForum plaats, waarin we onze resultaten en ervaringen hebben gedeeld met de financiële sector. Benieuwd naar de gedeelde resultaten? Bekijk hier de presentatie. De volgende Show & Tell zal eind dit jaar plaatsvinden.

iPanel vergadering 6 juli 2020

De tweede bijeenkomst van het iPanel vond plaats op 6 juli. Hier werden de resultaten van afgeronde initiatieven besproken, nieuwe initiatieven voorgesteld voor Q4 en een strategische dialoog gevoerd over de digitale strategie van DNB. Zie hier voor meer informatie.

iPanel-vergadering van 16 april 2020: kennismaking

Op 16 april 2020 vond de eerste bijeenkomst van het iPanel plaats. Het iPanel geeft in het iForum strategisch advies. De bijeenkomst stond in het teken van kennismaking en het bespreken van wederzijdse verwachtingen, thema’s en mogelijke initiatieven. Zie hier voor meer informatie.

Oprichtingscharter

Begin 2020 hebben we tijdens workshops met de sector gesproken over het doel en de werking van het iForum. Deze input hebben we verwerkt bij het schrijven van het oprichtingscharter. U vindt het oprichtingscharter van het iForum hier. 

Kick-off iForum

Op 5 november 2019 vond de kick-off van het iForum plaats. Bekijk hier de aftermovie voor een sfeerimpressie.