Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Met het iForum van DNB willen we technologische innovatie meer ruimte geven binnen het financiële stelsel.

Aanleiding

De financiële wereld verandert steeds sneller onder invloed van technologische ontwikkelingen. Om ervoor te zorgen dat de financiële sector ook in tijden van sterke digitalisering stabiel blijft functioneren, hebben wij een digitale strategie geformuleerd. Wij willen in 2025 graag een ‘smart supervisor’ zijn: een datagedreven toezichthouder met de modernste technieken om ons toezicht beter, sneller én goedkoper te maken. Nauwe samenwerking met de sector is hiervoor belangrijk, omdat de impact van technologie iedereen in het financieel ecosysteem raakt. Dat doen we via het iForum.

Doel

Met het iForum willen we gezamenlijke initiatieven nemen die waarde creëren voor zowel de instellingen die onder ons toezicht staan – zoals banken, verzekeraars, en pensioenfondsen – als voor DNB. We discussiëren met hen over de impact van technologische innovaties op de sector en houden gezamenlijke pilots en experimenten op onderwerpen waar technologie en toezicht samenkomen.

Initiatieven

We onderzoeken bijvoorbeeld de impact van de toepassing van artificial intelligence (AI) in de sector en in het toezicht, onder andere om toezichtgegevens te analyseren. Of we onderzoeken de voor- en nadelen van realtime toezicht, waarbij we rechtstreeks in de data kijken van banken, verzekeraars en pensioenfondsen in plaats van de rapportages die zij aanleveren. Zo brengen we de kansen en risico’s van technologische innovatie in kaart. En met inzet van digitalisering willen we ons toezicht efficiënter én dus minder belastend maken voor de sector.

Lees meer over onze initiatieven

Hoe werkt het?

We gebruiken een vast proces voor de initiatieven. In deze video leggen we dat kort uit.

Nieuws

iForum doelstellingen (en meer) gepresenteerd tijdens 10e editie van het iPanel - 6 juli 2022

In het tiende iPanel werden de aangescherpte langetermijndoelstellingen van het iForum aan het iPanel voorgelegd. Ook op de lange termijn wil het iForum in dialoog met de sector bijdragen aan efficiënt, slim toezicht en een stabiel digitaal financieel stelsel. Het iForum wil daarbij de volgende doelstellingen realiseren:

  • Toezicht en sector begrijpen de impact van de belangrijkste digitale, datagedreven ontwikkelingen;
  • Instellingen ervaren de (efficiency)voordelen van de digitale interactie met DNB;
  • Het toezicht van DNB is slim en toekomstbestendig, en instellingen weten hoe zij zo efficiënt en effectief mogelijk aan de toezichteisen kunnen voldoen.

Het iPanel kon zich vinden in deze doelstellingen en stemde in met de ingeslagen richting.

Daarnaast is er gesproken over voorgenomen inrichtingsprincipes om de Innovatiehub beter te laten werken. Diverse perspectieven vanuit de sector kwamen ter tafel. Het merendeel van de deelnemers kon zich goed vinden in de voorgestelde richting. Een deel van de sector heeft de behoefte aan iets dat verder gaat dan wat DNB en AFM voorstellen. Een en ander wordt verder uitgewerkt in een vervolgtraject.

Verder was er een presentatie over verlaging van de lastendruk door technologie (geïnitieerd door de sector). De sector gaat het voorstel verder uitwerken om vast te stellen waar zij concrete besparingen ziet.

Tot slot is er ook nog over datamobiliteit gesproken. Een onderwerp dat steeds hoger op de Europese beleidsagenda staat en ook impact heeft op financiële sector en de mandaten van de AFM en DNB. De AFM en DNB hebben daarom besloten om gezamenlijk een discussiepaper op te stellen.

klik hier voor de presentaties.

Presentatie van plannen 2022 tijdens Nieuwjaarsevent iForum

Op 26 januari organiseerden we het eerste iForum evenement van het nieuwe jaar. Tijdens dit online Nieuwjaars Event hebben we kort teruggeblikt op 2021 en vervolgens de thema’s gepresenteerd waarop we dit jaar de focus leggen, te weten: datagedreven toezicht, Mijn DNB en AI. Daarnaast willen we de samenwerking met de sector verbreden door een grotere groep van stakeholders bij het iForum te betrekken. Interesse in samenwerking met het iForum? Laat het ons weten via iforum@dnb.nl

Heb je het Nieuwjaars Event gemist? Je kan hier de presentaties over de thema’s nalezen:

Prioriteiten 2022 in iPanel besproken

De eerste bijeenkomst van het iPanel in 2022 is een feit! De sessie werd afgetrapt met een discussie over de Europese verordening AI. Wat betekent dit voor de AI ontwikkelingen in de sector en welke impact heeft de verordening op de activiteiten van het iForum? Na vervolgens kort te hebben teruggeblikt op 2021, hebben we samen met het iPanel gekeken naar de prioriteiten voor het komende jaar. In 2022 gaan we met de volgende thema's aan de slag: AI blijft voorlopig - hoe kan het ook anders- hoog op de agenda staan. Ook gaan we kijken hoe we meer ruimte aan innovatie kunnen geven door vernieuwing van de Innovation Hub en het daaraan gerelateerde Maatwerk. Daarnaast krijgt datagedreven toezicht volop de aandacht. De komende tijd werken we de prioriteiten verder uit. Uiteraard betrekken we de sector bij deze plannen. Bekijk hier de presentatie.

MijnDNB: Innoveren is interacteren!

In de user group van iForum kunnen instellingen meedenken over de functionaliteiten van het toekomstige MijnDNB. Zo werd in de afgelopen tijd gesproken over de wensen voor de toezichtkalender, die vanaf medio december digitaal verschijnt. Klik hier voor het nieuwsbericht over de toezichtkalender.

Wil je ook toetreden tot de MijnDNB user group om zo mee te bepalen hoe het MijnDNB van de toekomst er uit ziet en deze in gezamenlijkheid te testen?  Laat het ons weten via: iforum@dnb.nl

iPanel 13 oktober 2021

Na 1,5 jaar virtueel vergaderen vond de zevende bijeenkomst van het iPanel dan eindelijk fysiek plaats. Tijdens het eerste deel van de bijeenkomst werden onder andere de resultaten van het onderzoek naar cultuur besproken dat dit jaar is uitgevoerd. De vraag  hoe kunnen we binnen het iForum effectief samen kunnen werken stond daarbij centraal. De conclusie van de levendige discussie was dat het iPanel de zes voorgestelde principes steunt en de resultaten herkent. Verder is het iPanel akkoord met het vervolg van het cultuur initiatief.

Het tweede deel van het gesprek hebben we besteed aan de strategische richting van het iForum in 2022. Door middel van een workshop werd uitgevraagd wat de sector belangrijk vindt. Met name het thema realtime Toezicht gaf aanleiding tot een levendige discussie.

De input van het iPanel  wordt verwerkt in de plannen voor 2022 van het iForum en besproken in de volgende iPanel bijeenkomst in januari. Zie voor meer informatie hier de slides.

Show & Tell 2 september 2021

Op 2 september 2021 vond de derde digitale Show & Tell van het iForum plaats. Tijdens de Show & Tell hebben we gesproken over onze Digitale Strategie Toezicht, het iForum en de resultaten die we afgelopen half jaar samen met de sector hebben behaald. In de verdiepende sessies over Explainable AI, User Experience Mijn DNB en Regelgeving & Innovatie hebben we onze afgeronde initiatieven verder toegelicht en zijn we de dialoog met zowel sector als DNB deelnemers aangegaan. Na de verdiepende sessies heeft Else Bos (toezichtdirecteur en voorzitter toezicht) de Show & Tell afgesloten. Bekijk hier de presentatie. 

iForum-onderzoek naar kansen en obstakels in het toezichtrechtelijk kader in relatie tot innovatie

Het rapport “Innovatie en regelgeving: kansen en obstakels” bevat de belangrijkste bevindingen en vervolgstappen uit een verkennend onderzoek naar obstakels en potentiële verbeteringen in het toezichtrechtelijk kader in relatie tot innovatie. DNB heeft dit initiatief uitgevoerd in samenwerking met brancheorganisaties, individuele financiële instellingen (banken, verzekeraars, betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen) en toezichthouders. Zie hier het nieuwsbericht, inclusief het rapport.

iForum-onderzoek naar uitlegbaarheid bij gebruik van AI bij banken.

Het rapport bevat de belangrijkste observaties uit een verkennend onderzoek naar uitlegbaarheid bij AI (ook wel ‘explainable AI’ of ‘xAI’) dat DNB met de AFM, Hogeschool Utrecht, de Nederlandse Vereniging van Banken en drie Nederlandse grootbanken heeft uitgevoerd.

Oprichtingscharter

Begin 2020 hebben we tijdens workshops met de sector gesproken over het doel en de werking van het iForum. Deze input hebben we verwerkt bij het schrijven van het oprichtingscharter. U vindt het oprichtingscharter van het iForum hier

Kick-off iForum

Op 5 november 2019 vond de kick-off van het iForum plaats. Bekijk hier de aftermovie voor een sfeerimpressie.