Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

21 november 2013 Toezicht Toezichtlabel Factsheet

Om actief te mogen zijn als PPI dient een vergunning te worden aangevraagd.

Indien een PPI tevens actief wil zijn als adviseur, bemiddelaar, gevolmachtigde agent of ondergevolmachtigde agent in verzekeringen in Nederland dient zij daarvoor een separate vergunning aan te vragen bij de Nederlandsche Bank (DNB).

DNB vraagt in het kader van de behandeling van de vergunningaanvraag advies aan de Autoriteit Financiële Marketen (AFM). De AFM adviseert DNB of er gedragstypische bezwaren zijn tegen vergunningverlening.

Een PPI die voldoet aan alle wettelijke eisen zoals betrouwbaarheid en geschiktheid van de beleidsbepalers van de PPI en aan de eisen inzake de bedrijfsvoering en organisatie kunnen een vergunning van DNB verkrijgen en worden opgenomen in het openbare register van DNB.

Sector(en)

  • Premiepensioeninstellingen