Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Vereisten voor een vergunning van een premiepensioeninstelling

Factsheet

Een premiepensioeninstelling (PPI) moet bij de vergunningaanvraag en bij de uitoefening van haar bedrijf aan diverse in de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Pensioenwet (PW) verankerde eisen voldoen om haar diensten te mogen aanbieden. Die eisen zijn gericht op het bevorderen van de soliditeit van de PPI’s en daarmee ook op het beschermen van de belanghebbenden (deelnemers) tegen het verliesrisico als gevolg van een tekortschietende kapitalisatie. De Nederlandsche Bank (DNB) ziet erop toe dat een PPI de wettelijke eisen naleeft.

Gepubliceerd: 27 september 2013

Bekijk eerdere versies in het archief

DNB toetst bij de behandeling van de aanvraag van een vergunning of aan deze vergunningsvereisten is voldaan.

De vergunningsvereisten omvatten:

Indien de PPI tevens een vergunning aanvraagt om op te treden als adviseur, bemiddelaar, gevolmachtigde agent of ondergevolmachtigde agent in verzekeringen in Nederland gelden de aanvullende eisen:

  • geschiktheid van de personen die het beleid bepalen en vakbekwaamheid van de werknemers en andere natuurlijke personen die zich onder de verantwoordelijkheid van de PPI rechtstreeks bezighouden met financiële dienstverlening

  • bedrijfsvoering van een PPI gelet op aanvullende dienstverlening als adviseur, bemiddelaar, gevolmachtigde agent of ondergevolmachtigde agent in verzekeringen in Nederland