Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Kosten vergunningaanvraag premiepensioeninstelling

Factsheet

Gepubliceerd: 13 december 2017

Laatste update: 24 januari 2024

Aan een vergunningaanvraag voor een premiepensioeninstelling (PPI) zijn kosten verbonden.

De kosten voor de vergunningaanvraag worden in rekening gebracht ongeacht of de vergunning door De Nederlandsche Bank (DNB) wordt verleend of afgewezen, of de vergunning door de aanvrager tussentijds wordt ingetrokken of door DNB tussentijds buiten behandeling wordt gesteld.

Kosten vergunning

De kosten voor de behandeling van een vergunningaanvraag voor een PPI bedragen EUR 26.000. De hoogte van deze éénmalige kosten is vastgelegd in bijlage I bij de Regeling bekostiging financieel toezicht eenmalige handelingen.

Kosten doorlopend toezicht

DNB brengt daarnaast jaarlijks kosten in rekening aan een PPI voor de kosten van het doorlopend toezicht op de PPI.

Ontdek gerelateerde artikelen