Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Proces vergunningaanvraag (10 stappen) premiepensioeninstelling

Factsheet

Gepubliceerd: 13 december 2017

Bekijk eerdere versies in het archief

De wettelijke beslistermijn voor een vergunningaanvraag voor een premiepensioeninstelling (PPI) bedraagt dertien weken. De beslistermijn gaat lopen als De Nederlandsche Bank (DNB) de vergunningaanvraag heeft ontvangen.

Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen, nemen wij deze in behandeling. Op dit moment start de beslistermijn van dertien weken. We gaan dan eerst na of u het aanvraagformulier volledig heeft ingevuld en de bijbehorende bijlagen heeft meegestuurd. Als dit niet het geval is, krijgt u de gelegenheid om binnen een bepaalde termijn uw aanvraag aan te vullen. De beslistermijn wordt gedurende die termijn opgeschort. Zie ook: Hoe lang duurt de behandeling van een vergunningaanvraag?

10 stappen

Tijdens de vergunningaanvraag worden verschillende stappen doorlopen. Zo vragen wij u mogelijk na een eerste dossiercheck om aanvullende informatie te verstrekken, kunnen we met u in gesprek gaan en worden de beleidsbepalers getoetst. De (mogelijke) stappen hebben we voor u in beeld gebracht.

DNB heeft een animatie ontwikkeld over de praktische gang van zaken rondom vergunningaanvragen.

Vergunningaanvraag - PPI - 10 stappen

Kwaliteit aanvraag

De kwaliteit en volledigheid van uw aanvraag en de aangeleverde aanvullende informatie zijn van grote invloed op de totale duur van de behandeling van uw aanvraag. Zijn deze niet voldoende? Dan kan het gebeuren dat het langer dan dertien weken duurt voordat u ons besluit ontvangt.

Succesfactoren

Voor een soepele behandeling van uw aanvraag hebben we een aantal succesfactoren voor u op een rij gezet. Meer tips en suggesties die wij in dit overzicht kunnen meenemen, ontvangen wij graag van u.

Ontdek gerelateerde artikelen