Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Definitie premiepensioeninstelling

Factsheet

Gepubliceerd: 13 december 2017

Bekijk eerdere versies in het archief

Een PPI is een pensioenuitvoerder (naast het pensioenfonds en de pensioenverzekeraar), die pensioenregelingen uitvoert en pensioenvermogen opbouwt, maar niet zelf het risico draagt. Een PPI mag namelijk uitsluitend in de opbouwfase van het pensioen als aanbieder voor premieovereenkomsten optreden en is daarbij toegespitst op de uitvoering van zogenoemde beschikbare premieregelingen (defined contribution, DC).

Daarbij staat de premiebijdrage vast, maar de hoogte van het uiteindelijke pensioen niet. Sinds de introductie van de Wet verbeterde premieregelingen mag een PPI daarnaast ook een variabele uitkering aanbieden, mits de PPI hierbij geen risico neemt en er geen sprake is van verzekeren.

Een PPI kan tevens optreden als adviseur, bemiddelaar, gevolmachtigd agent of onder gevolmachtigd agent in verzekeringen in Nederland.

Om in Nederland het bedrijf van een PPI uit te mogen oefenen, is een vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB) vereist. Daarbij heeft elke houder van een gekwalificeerde deelneming in een PPI een verklaring van geen bezwaar van DNB nodig.

Indien een PPI met een vergunning haar activiteiten wil uitbreiden (bijvoorbeeld met het optreden als adviseur) is daartoe een aanvullende vergunning van DNB.

Ontdek gerelateerde artikelen