Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

02 januari 2019 Toezicht Toezichtlabel Factsheet

In de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) worden vijf verschillende vormen van dienstverlening als trustdienst gekwalificeerd. Voor het verlenen van deze diensten heeft u een vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB) nodig.

Vijf categorieën trustdiensten

 1. Het zijn van bestuurder/vennoot van een rechtspersoon/vennootschap
  Het komt regelmatig voor dat de uiteindelijk belanghebbende van een internationale structuur zijn in Nederland gevestigde doelvennootschap laat (mede)besturen door een trustkantoor. Als uw onderneming optreedt als bestuurder van een doelvennootschap, is er sprake van deze dienst.

 2. Het ter beschikking stellen van het adres of het postadres aan een doelvennootschap en het verlenen van ‘bijkomende werkzaamheden’, zoals het voeren van administratie of het verzorgen van belastingaangiften (domicilie plus)
  Het ‘ter beschikking stellen van een adres of postadres aan een rechtspersoon of vennootschap’ kwalificeert als een trustdienst (domicilie plus) als uw onderneming ook ‘bijkomende werkzaamheden’ aanbiedt, zoals administratie voeren. Wanneer geen bijkomende werkzaamheden worden verricht of de bijkomende werkzaamheden slechts bestaan uit ‘receptiewerkzaamheden’ – telefonische verkeer doorschakelen en ongeopende poststukken doorsturen – kwalificeert deze dienst als ‘domicilie sec’. Dit laatste is geen trustdienst. Bijkomende werkzaamheden zijn:
  • Doelvennootschap adviseren of bijstand verlenen, behalve als dit slechts receptiewerkzaamheden zijn
  • Belastingaangifte verzorgen. Let op: het is niet toegestaan om aan dezelfde cliënt zowel trustdiensten te verlenen als belastingadvies te geven
  • De jaarrekening opstellen, beoordelen of controleren
  • Of werkzaamheden uitvoeren in verband met het opstellen, beoordelen of controleren van de jaarrekening
  • Administratie voeren
  • Een bestuurder werven

 3. Het verkopen van of bemiddelen bij de verkoop van rechtspersonen
  Onder bemiddelen wordt verstaan dat uw onderneming als tussenpersoon werkzaam is bij het tot stand brengen van een of meer overeenkomsten tussen de opdrachtgever en derden. Er moet sprake zijn van meer dan slechts het met elkaar in contact brengen van partijen; de bemiddelaar verricht werkzaamheden om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Een enkele doorverwijzing zal dan ook in beginsel niet gelden als bemiddeling.

 4. Het optreden als trustee
  Op basis van de trustakte kan het trustkantoor als beheerder (trustee) optreden van bijvoorbeeld een pakket aandelen.

 5. Het aanbieden van een doorstroomvennootschap
  Als u of uw onderneming een doorstroomvennootschap aanbiedt aan uw cliënten, verricht u een trustdienst. Een doorstroomvennootschap (ook wel inhousevennootschap genoemd) is een vennootschap die tot dezelfde groep behoort als het trustkantoor en die door het trustkantoor wordt gebruikt ten behoeve van een of meerdere cliënten. Doorstroomvennootschappen worden onder meer gebruikt bij:
  • de exploitatie van intellectueel eigendommen, bijvoorbeeld beeldrecht, royalty’s en licenties
  • consultancydiensten
  • handel
  • het uitzetten van leningen

Informatie vergunningaanvraag trustkantoren

sector

 • Trustkantoren