Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Rapportage en fondsstukken

Factsheet

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de wettelijke taak om (prudentieel en materieel) toezicht te houden op Nederlandse pensioenfondsen, waaronder Algemene Pensioenfondsen (APF’en). Pensioenfondsen moeten de DNB daarom periodiek van informatie voorzien zodat DNB goed toezicht kan houden. Dat gebeurt in de vorm van het aanleveren van staten. Er zijn maand-, kwartaal- en jaarstaten. De jaarstaten moeten door een actuaris en een accountant gewaarmerkt worden.

Gepubliceerd: 27 augustus 2015

Bekijk eerdere versies in het archief

Pensioenfondsen moeten DNB ook andere informatie ongevraagd toezenden. Het pensioenfonds moet DNB de volgende informatie, binnen twee weken na totstandkoming van de wijziging toezenden:

  • een authentiek afschrift van de akte houdende wijziging van de statuten;
  • een door het bestuur gewaarmerkt exemplaar van wijziging van de reglementen;
  • een door het bestuur gewaarmerkt afschrift van de wijzigingen in de uitvoeringsovereenkomst;
  • een door het bestuur gewaarmerkt afschrift van de wijzigingen in de actuariële en bedrijfstechnische nota, bedoeld in artikel 145; en
  • een door het bestuur gewaarmerkt afschrift van de wijzigingen in de eventuele overeenkomst tot verzekering, overdracht of onderbrenging.

Staten

DNB stelt vaste welke staten moeten worden aangeleverd en publiceert ook aanwijzingen voor het invullen van de staten:

Rol actuaris en accountant

De actuaris en accountant van een pensioenfonds spelen een belangrijke, ook wettelijke, rol bij het opstellen en indienen van de staten.

Actuariële en bedrijfstechnische nota

Pensioenfondsen dienen in een document een beschrijving te geven van de financiële opzet van het fonds. Dat document heet de actuariële en bedrijfstechnische nota.

Jaarverslag

Pensioenfondsen moeten een jaarrekening en een jaarverslag maken. DNB verzoekt pensioenfondsen om uiterlijk gelijktijdig met de jaarstaten aan DNB een jaarverslag toe te sturen. Dan hoeft het pensioenfonds Jaarstaat J201 niet volledig in te vullen. Zie hiervoor ook de aanwijzingen op de Staten.

Ontdek gerelateerde artikelen