Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Collectieve waardeoverdracht

Waardeoverdracht is een handeling waarbij de waarde van opgebouwde pensioenaanspraken of pensioenrechten wordt aangewend ten behoeve van:

  • andere pensioenaanspraken of pensioenrechten bij dezelfde of een andere pensioenuitvoerder; of
  • dezelfde pensioenaanspraken of pensioenrechten bij een andere pensioenuitvoerder.

Waardeoverdracht kan op collectieve basis plaatsvinden (collectieve waardeoverdracht) of op individuele basis (individuele waardeoverdracht). Onderstaand zijn de beleidsuitingen van DNB opgenomen over collectieve waardeoverdracht en over individuele internationale waardeoverdracht.

Collectieve waardeoverdracht  

Bij een collectieve waardeoverdracht wordt de waarde van de pensioenaanspraken en pensioenrechten van alle of een deel van deelnemers overgedragen. Een premiepensioeninstelling (ppi) is bevoegd om mee te werken aan een collectieve waardeoverdracht, indien aan de vereisten van artikel 83 Pensioenwet is voldaan. Indien een ppi liquideert, is de ppi verplicht tot collectieve waardeoverdracht (artikel 84 Pensioenwet). Het voornemen tot collectieve waardeoverdracht moet tenminste drie maanden voorafgaand aan de beoogde overdrachtsdatum aan DNB worden gemeld. DNB heeft de bevoegdheid om de voorgenomen collectieve waardeoverdracht te verbieden.

Internationale individuele waardeoverdracht 

In bepaalde gevallen is het mogelijk voor de deelnemer om de waarde van de pensioenaanspraak over te dragen van of naar een Nederlandse pensioenuitvoerder. Hieronder heeft DNB enkele beleidsuitingen hierover opgenomen.

Ontdek gerelateerde artikelen