Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Extern vermogen

Het externe vermogen biedt zicht op de (financiële) verwevenheid van de Nederlandse economie met die van andere landen. Door de aanwezigheid van bijzondere financiële instellingen worden zowel de vorderingen als de verplichtingen aanzienlijk groter. Het netto extern vermogen is het saldo van de vorderingen van Nederland op het buitenland en de verplichtingen van Nederland aan het buitenland. Het netto extern vermogen is op te splitsen in een saldo directe investeringen, een saldo effecten, een saldo financiële derivaten, de officiële reserves en een saldo overig financieel verkeer.

Ontdek gerelateerde artikelen