Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

02 januari 2019 Toezicht Toezichtlabel Factsheet

Kosten vergunningaanvraag

Aan een vergunningaanvraag voor een trustkantoor zijn kosten verbonden.

De kosten voor de vergunningaanvraag worden in rekening gebracht ongeacht of de vergunning door De Nederlandsche Bank (DNB) wordt verleend of afgewezen, of de vergunning door de aanvrager tussentijds wordt ingetrokken of door DNB tussentijds buiten behandeling wordt gesteld.

Kosten vergunning

De kosten voor de behandeling van een vergunningaanvraag voor een trustkantoor bedragen EUR 4.500. De hoogte van deze éénmalige kosten is vastgelegd in artikel 5 van de Regeling bekostiging financieel toezicht eenmalige handelingen.

Kosten doorlopend toezicht

DNB brengt daarnaast jaarlijks kosten in rekening aan trustkantoren voor de kosten van het doorlopend toezicht op de trustkantoren.

Informatie vergunningaanvraag trustkantoren

Sector(en)

  • Trustkantoren