Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Definitie elektronischgeldinstelling

Factsheet

Een elektronischgeldinstelling is aanbieder van het financiële product elektronisch geld. Uitsluitend rechtspersonen kunnen een vergunning krijgen om het bedrijf van een elektronischgeldinstelling uit te oefenen.

Gepubliceerd: 18 maart 2022

Bekijk eerdere versies in het archief

Elektronisch geld

Elektronisch geld is een geldswaarde die elektronisch of magnetisch is opgeslagen. De elektronischgeldinstelling slaat de geldswaarde op in een centrale rekeningadministratie (de server van de onderneming) of op een elektronische drager, zoals op een chip. Met deze geldswaarde kunnen vervolgens betalingen worden gedaan bij andere partijen dan de uitgever van het elektronisch geld. Voorbeelden van elektronisch geld zijn plastic cadeaukaarten, waarmee in winkels en soms ook in webshop kan worden betaald.

Drie categorieën elektronischgeldinstellingen

Er zijn drie categorieën elektronischgeldinstellingen:

  1. Elektronischgeldinstellingen: ondernemingen die van De Nederlandsche Bank (DNB) een specifieke vergunning hebben voor het uitgeven van elektronisch geld.

  2. Vrijgestelde elektronischgeldinstellingen: ondernemingen die bij ministeriële regeling (Vrijstellingsregeling Wft) zijn vrijgesteld van de vergunningsplicht voor elektronischgeldinstellingen. Een vrijgestelde elektronischgeldinstelling mag pas elektronisch geld uitgeven nadat de onderneming door DNB als vrijgestelde elektronischgeldinstelling is ingeschreven in het openbaar register. Zie: vrijstelling vergunningplicht

  3. Banken: ondernemingen die op basis van hun vergunning voor het uitoefenen van het bedrijf van bank mogen optreden als elektronischgeldinstellingen zijn uitgezonderd van de vergunningplicht voor elektronischgeldinstellingen. Uiteraard voor zover dit is toegestaan uit hoofd van de vergunning die aan de bank is verleend.

Vergunning

Vrijgestelde elektronischgeldinstellingen en uitgezonderde banken hebben geen vergunning van DNB nodig. De overige elektronischgeldinstellingen hebben wel een vergunning nodig.

Europees paspoort 

Een elektronischgeldinstelling mag op basis van haar vergunning ook actief zijn in de overige landen van de Europese Economische Ruimte. Dit wordt ook wel het 'Europees paspoort' genoemd. Als de elektronischgeldinstelling actief wil worden in een andere lidstaat, moet zij zich eerst melden bij de toezichthouder van de lidstaat waar zij gevestigd is en bij de toezichthouder van de lidstaat waar zij actief wil worden. Vrijgestelde elektronischgeldinstellingen kunnen geen gebruik maken van het Europees paspoort en mogen niet actief zijn in het buitenland.

Informatie vergunningaanvraag elektronischgeldinstelling

Ontdek gerelateerde artikelen