Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Proces vergunningaanvraag (10 stappen)

Factsheet

De wettelijke beslistermijn voor een vergunningaanvraag voor een elektronischgeldinstelling bedraagt drie maanden (artikel 2:3b van de Wet op het financieel toezicht, Wft). De beslistermijn gaat in als De Nederlandsche Bank (DNB) een volledige vergunningaanvraag heeft ontvangen.

Gepubliceerd: 01 april 2017

Bekijk eerdere versies in het archief

Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen, nemen wij deze in behandeling. We gaan dan eerst na of u het aanvraagformulier volledig heeft ingevuld en de bijbehorende bijlagen heeft meegestuurd.

Is dit het geval? Dan gaat de beslistermijn lopen en beoordeelt een team van behandelaars uw aanvraag inhoudelijk.
Is dit niet het geval? Dan krijgt u de gelegenheid om uw aanvraag aan te vullen binnen een door DNB gestelde termijn. De beslistermijn gaat dan nog niet lopen. Zie ook: Hoe lang duurt de behandeling van een vergunningaanvraag?

10 stappen

Tijdens de vergunningaanvraag worden verschillende stappen doorlopen. Zo vragen wij u mogelijk om aanvullende informatie (de beslistermijn wordt dan opgeschort), kunnen we met u in gesprek gaan en worden beleidsbepalers getoetst. De (mogelijke) stappen hebben we voor u hieronder in beeld gebracht. DNB heeft een animatie ontwikkeld over de praktische gang van zaken rondom vergunningaanvragen.

EGI - Vergunningaanvraag - 10 stappen

Kwaliteit aanvraag

De kwaliteit en volledigheid van uw aanvraag en de aangeleverde aanvullende informatie zijn van grote invloed op de totale duur van de behandeling van uw aanvraag. Zijn deze niet voldoende? Dan kan het gebeuren dat het langer dan drie maanden duurt voordat u ons besluit ontvangt.

Succesfactoren

Voor een soepele behandeling van uw aanvraag hebben we een aantal succesfactoren voor u op een rij gezet. Meer tips en suggesties die wij in dit overzicht kunnen meenemen, ontvangen wij graag van u.

Informatie vergunningaanvraag elektronischgeldinstelling

Ontdek gerelateerde artikelen