Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Diensten waarvoor geen vergunning nodig is

Factsheet

Iedereen die in Nederland elektronisch geld wil uitgeven, heeft daarvoor een vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB) nodig of moet zijn uitgezonderd of vrijgesteld van de vergunningplicht. In de Wet op het financieel toezicht (Wft) staat een aantal diensten omschreven die niet vallen onder de Wft. Hiervoor is dus geen vergunning nodig.

Gepubliceerd: 01 april 2017

Bekijk eerdere versies in het archief

Betaalinstrument met beperkte gebruiksmogelijkheden (artikel 1:5a, tweede lid, onderdeel k, Wft)

Een beperkte gebruiksmogelijkheid is bijvoorbeeld dat alleen kan worden betaald in de bedrijfsgebouwen van de uitgevende instelling of dat alleen kan worden betaald binnen een beperkt netwerk van dienstverleners of voor een beperkte reeks goederen of diensten.

Informatie vergunningaanvraag elektronischgeldinstelling

Ontdek gerelateerde artikelen