Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Elektronischgeldinstellingen met zetel in een andere lidstaat

Factsheet

Voordat een buitenlandse elektronischgeldinstelling in Nederland gebruik kan maken van haar ‘Europees paspoort’, moet zij eerst de notificatieprocedure via de toezichthouder in de lidstaat van herkomst doorlopen. Deze toezichthouder stuurt de notificatie door naar De Nederlandsche Bank (DNB).

Gepubliceerd: 24 februari 2017

Bekijk eerdere versies in het archief

De buitenlandse elektronischgeldinstelling dient zich vervolgens aan de Nederlandse wet- en regelgeving te houden. Het Europees paspoort geldt alleen voor de EER-landen. Dat zijn de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Vergunning

Een elektronischgeldinstelling met zetel in een andere lidstaat kan overgaan tot het verrichten van haar werkzaamheden vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor of door middel van het verrichten van diensten naar Nederland. Uitgifte van elektronisch geld via een agent is in zo’n situatie niet toegestaan. Wel kan de elektronischgeldinstelling diensten verlenen via een in Nederland werkzaam zijnde agent. In al deze gevallen heeft de elektronischgeldinstelling een vergunning nodig die is verleend door de toezichthoudende instantie van die lidstaat.

Informatie vergunningaanvraag elektronischgeldinstelling

Ontdek gerelateerde artikelen