Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Wettelijk kader markttoegang elektronischgeldinstellingen

Factsheet

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle wetten die van toepassing zijn op de markttoegang van elektronischgeldinstellingen. Ook hebben we hier de bijbehorende leidraden van De Nederlandsche Bank (DNB) voor u op een rij gezet.

Gepubliceerd: 18 maart 2022

Bekijk eerdere versies in het archief

Wet op het financieel toezicht

In Nederland is het toezicht op elektronischgeldinstellingen en de markttoegang van elektronischgeldinstellingen geregeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Uit de Wft vloeit ook een vergunningplicht voor elektronischgeldinstellingen voort. De vergunningplicht en het toezicht op elektronischgeldinstellingen is gebaseerd op de Europese elektronischgeldrichtlijn (2009/110/EG). DNB is verantwoordelijk voor de vergunningverlening aan en het prudentiële toezicht op elektronischgeldinstellingen. De verantwoordelijkheid voor het gedragstoezicht berust bij de AFM.

Informatie vergunningaanvraag elektronischgeldinstelling

Ontdek gerelateerde artikelen