Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Geen nieuwe aanvangstoets geschiktheid voor bestuurder die de facto al sleutelfunctiehouderschap vervult

Q&A

Vraag:

Wordt een zittend bestuurder van een pensioenfonds of premiepensioeninstelling die aantoonbaar al de taken, rollen en verantwoordelijkheden uitvoert die deze persoon ook in de rol van sleutelfunctiehouder zal gaan uitvoeren bij aanvang getoetst op geschiktheid door De Nederlandsche Bank?

Gepubliceerd: 18 december 2018

Bekijk eerdere versies in het archief

Antwoord:

Nee. Als een zittend bestuurder van een pensioenfonds of premiepensioeninstelling (ppi) tot sleutelfunctiehouder wordt benoemd en die zittend bestuurder voert op basis van zijn of haar huidige functie al aantoonbaar de taken, rollen en verantwoordelijkheden uit die deze persoon ook in de rol van sleutelfunctiehouder gaat uitvoeren, is er geen sprake van een functieverandering in de zin van de Beleidsregel geschiktheid 2012. De Nederlandsche Bank (DNB) voert dan geen aanvangstoets uit op de geschiktheid van de bestuurder die het sleutelfunctiehouderschap op zich neemt. Dat kan bijvoorbeeld voorkomen bij een pensioenfonds met een bestuurder die expert is op het gebied van risicobeheer en die tot sleutelfunctiehouder risicobeheerfunctie wordt benoemd.

Proces van melding bij DNB

Als een pensioenfonds of ppi meent dat een zittend bestuurder die tot sleutelfunctiehouder zal worden benoemd al aantoonbaar de taken, rollen en verantwoordelijkheden vervult die behoren tot dat sleutelfunctiehouderschap, meldt het pensioenfonds of de ppi zich voorafgaand aan de benoeming bij het Experticecentrum Toetsingen van DNB via toetsing.pensioenen@dnb.nl.

Het is aan het pensioenfonds of de ppi om aan DNB te onderbouwen dat er geen sprake is van een functieverandering, omdat de zittend bestuurder al aantoonbaar de taken, rollen en verantwoordelijkheden van het sleutelfunctiehouderschap uitvoert. Bij deze melding ontvangt DNB graag een beschrijving van het huidige functieprofiel van de kandidaat sleutelfunctiehouder en een motivering waarom er geen sprake is van een functieverandering, onder verwijzing naar taken, rollen en verantwoordelijkheden van de huidige functie en het desbetreffende sleutelfunctiehouderschap. Als binnen de organisatiestructuur van het pensioenfonds of de ppi wijzigingen zijn doorgevoerd om de desbetreffende sleutelfunctie conform de wettelijke vereisten te verankeren, ontvangt DNB hiervan tevens graag een beschrijving.

Als een pensioenfonds of ppi vragen heeft of als een aanvangstoets verplicht is vanwege het combineren van een bestuursfunctie met een sleutelfunctiehouderschap, kan een pensioenfonds of ppi zich ook melden bij het Expertisecentrum Toetsingen van DNB via toetsing.pensioenen@dnb.nl.

Q&A’s en Factsheets Implementatie EU Richtlijn (EU 2016/2341)