Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Grensoverschrijdende uitvoering van pensioenen

Factsheet

Gepubliceerd: 17 januari 2019

Bekijk eerdere versies in het archief

Nederlandse pensioenuitvoerders mogen buitenlandse pensioenregelingen uitvoeren. Omgekeerd mogen pensioeninstellingen uit een andere EU-lidstaat ook Nederlandse pensioenregelingen uitvoeren.

In een aantal factsheets en Q&A’s die hieronder zijn opgenomen, gaat De Nederlandsche Bank (DNB) nader in op grensoverschrijdende uitvoering van pensioenregelingen. Ook zijn Q&A’s en Factsheets opgenomen over internationale collectieve waardeoverdrachten en internationale individuele waardeoverdrachten. Ten slotte zijn er twee factsheets opgenomen over internationale organisaties gericht op toezicht op pensioenuitvoering.

Grensoverschrijdende uitvoering van pensioenregelingen

Op basis van Europese richtlijnen kunnen pensioenregelingen grensoverschrijdend uitgevoerd worden. Hieronder vindt u meer informatie over de situatie dat een Nederlands pensioenfonds een buitenlandse regeling wil uitvoeren. Ook de spiegelbeeldsituatie komt aan bod: de uitvoering van een Nederlandse regeling door een buitenlandse pensioeninstelling.

Internationale individuele waardeoverdracht

Bij een individuele waardeoverdracht verzoekt de gewezen deelnemer om de overdracht van de waarde van de opgebouwde pensioenaanspraken naar de – veelal – pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever. Dit om daar pensioenaanspraken te verwerven.

Een individuele waardeoverdracht kan onder voorwaarden ook internationaal plaatsvinden. Hiervoor heeft DNB diverse beleidsuitingen opgesteld. Dit zijn:

Internationale organisaties

Bij grensoverschrijdende pensioenuitvoering is er ook sprake van grensoverschrijdend toezicht op pensioenuitvoerders. In onderstaande factsheets gaat DNB daar verder op in.

Ontdek gerelateerde artikelen