Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Introductie Trustkantoren

Factsheet

Op grond van de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) is het verboden zonder vergunning trustdiensten te verrichten. De Nederlandsche Bank (DNB) kan op aanvraag een vergunning verlenen en houdt toezicht op trustkantoren.

Gepubliceerd: 09 oktober 2012

Bekijk eerdere versies in het archief

Op grond van de Wtt is het verboden zonder vergunning:

  • vanuit een vestiging in Nederland als trustkantoor werkzaam te zijn;
  • voor een ieder met zetel buiten Nederland zonder vergunning van DNB als trustkantoor werkzaam te zijn door middel van het verrichten van diensten naar Nederland;
  • werkzaamheden te verrichten gericht op het verlenen van trustdiensten door een trustkantoor met zetel in een niet-aangewezen staat dat niet beschikt over een vergunning van DNB.

DNB is op grond van de Wtt belast met het toezicht op en vergunningverlening aan trustkantoren. Om te bepalen of een vergunning noodzakelijk is voor de (voorgenomen) activiteiten dient eerst te worden vastgesteld of sprake is van trustdiensten. De activiteiten mogen pas na de verlening van een vergunning gestart worden.

Informatie vergunningaanvraag trustkantoren

Ontdek gerelateerde artikelen