Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

2022: een terugblik

2022 is het jaar dat de energieprijzen stijgen en de overheid daar een compensatie voor beschikbaar stelt. Ook het jaar waarin de inflatie snel toeneemt en de ECB voor het eerst in 11 jaar de rente verhoogt. Daarnaast biedt DNB excuses aan voor haar betrokkenheid bij het slavernijverleden. Een chronologisch overzicht.

24 februari 2022 - Rusland valt Oekraïne binnen

Dat raakt de Oekraïners het hardst. Maar wereldwijd voelen we allemaal de gevolgen: de inflatie schiet omhoog door de stijgende graanprijzen en energieprijzen. Want Rusland sluit de gasleidingen naar Europa af. En Oekraïne kan het graan niet exporteren.

7 april 2022 - Convenant Contant Geld

DNB sluit het Convenant Contant Geld met 21 organisaties die nauw betrokken zijn bij het betalingsverkeer. Samen met die partijen zorgt DNB er in het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer voor dat contant geld voldoende bereikbaar en toegankelijk blijft.

22 april 2022 - Depositogarantie Amsterdam Trade Bank

Binnen tien werkdagen na het faillissement van ATB kreeg iedereen uitbetaald die zich bij DNB had gemeld. Eind december was 99% van al het spaargeld terug bij de rekeninghouders. Wie je ook bent en bij welke bank je ook zit, het geld op je rekeningen is automatisch beschermd tot 100.000 euro. Mits jouw bank een vergunning heeft.

27 mei 2022 - Hogere buffers voor banken

DNB verhoogde de buffers voor banken in Nederland. De zogenoemde contracyclische kapitaalbuffer ging omhoog van 0% naar 1%. Banken moeten daarom extra kapitaal opzij zetten voor kredieten.

31 mei 2022 - Rondetafelsgesprek met pensioenstelsel

DNB doet mee in een rondetafelgesprek van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel voor een nieuw pensioenstelsel. Standpunt van DNB is dat dit nieuwe stelsel nodig is om ook in de toekomst voor iedereen een eerlijk pensioen te kunnen opbouwen.

1 juli 2022 - DNB biedt excuses aan voor slavernijverleden

DNB biedt tijdens Keti Koti excuses aan voor haar betrokkenheid in het trans-Atlantische slavernijverleden. Ook neemt DNB maatregelen om de doorwerking van het slavernijverleden in het heden te helpen verminderen voor de direct betrokkenen. Zowel in Nederland, Suriname als in het Nederlands Caraïbisch gebied.

21 juli 2022 - ECB verhoogt rente

Voor het eerst in 11 jaar verhoogt de Europese Centrale Bank (ECB) de rente om de hard gestegen inflatie de kop in te drukken. Daarop volgen meer renteverhogingen. Besluiten over het monetaire beleid neemt de raad van bestuur van de ECB. In deze raad zitten de president van DNB, de presidenten van de andere centrale banken van het eurogebied en de directie van de ECB

18 augustus 2022 - DNB waarschuwt voor gevolgen compensatie

In een opinie-artikel in NRC waarschuwt DNB over de gevolgen van de overheidscompensatie voor de hoge energieprijzen. Dat kan namelijk de inflatie verder aanwakkeren. De maatregelen van de overheid om koopkracht te repareren en de maatregelen van de centrale bank om inflatie te bestrijden, moeten elkaar niet tegenwerken.

9 september 2022 - Slimmere aanpak tegen witwassen

In de studie Van herstel naar balans pleit DNB voor een slimmere aanpak van de bestrijding van witwassen. Banken moeten meer technologisch innovatieve oplossingen inzetten om verdachte transacties te signaleren. En banken moeten prioriteit geven aan de grootste risico’s. Dat is ook in het belang van iedereen: goedbedoelende klanten hebben dan minder last van obstakels als ze bijvoorbeeld een rekening willen openen.

20 september - Winstwaarschuwing DNB

Sinds de invoering van de euro heeft DNB flinke winsten geboekt: alles bij elkaar 22,6 miljard euro. Daarvan heeft DNB meer dan 16 miljard euro uitgekeerd aan de overheid. De rest hebben we in een buffer gestopt. Nu de ECB de rente verhoogt, moet DNB meer rente betalen aan commerciële banken. Dat leidt tot hogere uitgaven voor DNB. En de inkomsten dalen. DNB verwacht daarom de komende jaren 9 miljard euro verlies te leiden. Dat is op te vangen met onze buffer van 11 miljard euro.

6 oktober 2022 - Micar regelgeving van kracht

De Europese Unie komt met nieuwe regelgeving voor uitgevers van crypto-activa en aanbieders van cryptodiensten. Dit is de Markten in Crypto-Activa Verordening (MiCAR). Dit is een welkome stap in betere regelgeving voor crypto-aanbieders, ook in Nederland.

21 november 2022 - DNB over hoge inflatie

In de Tweede Kamer licht DNB toe waardoor de inflatie zo gestegen is. En vertelt wat de ECB doet om die weer omlaag te krijgen richting de doelstelling van 2%. Later in het jaar geeft DNB hier een publiekscollege over.