Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Register van gedekte obligaties

Het register van gedekte obligaties heeft betrekking op gedekte obligaties die zijn uitgegeven onder de oude wet- en regelgeving* zoals deze van kracht was vóór de Nederlandse implementatie van Richtlijn (EU) 2019/2162 in de Wet financieel toezicht en het Besluit prudentiële regels. Onder de oude wet- en regelgeving, die van kracht was tot 8 juli 2022, moesten banken hun programma’s van gedekte obligaties bij DNB registreren.

Op gedekte obligaties die vóór 8 juli 2022 zijn uitgegeven onder een bestaand programma is het overgangsrecht van toepassing. Onder een programma voor gedekte obligaties dat niet is aangepast aan de nieuwe wet- en regelgeving, kunnen vanaf 8 juli 2022 geen nieuwe uitgiftes worden gedaan. Deze programma's zijn nog wel te vinden in dit register.

Nieuwe programma’s voor gedekte obligaties en programma’s voor gedekte obligaties die zijn aangepast aan de nieuwe wet- en regelgeving worden getoetst door DNB en - indien voldoende bevonden - toegevoegd aan de actuele lijst van gedekte obligaties die DNB op grond van artikel 1:109 Wft publiceert. Deze lijst en aanvullende informatie over het toezicht van DNB op gedekte obligaties zijn te vinden op deze pagina.

*Zie de Wet van 19 november 2014, houdende wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van financiële markten, het Besluit van 28 november 2014, houdende wijziging van het Besluit prudentiële regels Wft en het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, inzake gedekte obligaties en de Regeling van 9 december 2014 tot aanpassing van de Uitvoeringsregeling Wft Staatscourant 17 december 2014.

Downloads

Deze downloads worden elke werkdag om 6.00 uur geüpdatet.

Downloads

Deze downloads worden elke werkdag om 6.00 uur geüpdatet.