Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Hieronder leest u wat een verzekeraar precies doet. En wat u vindt in dit register. Tot slot leggen we uit hoe u in dit register kunt zoeken.

Wat doet een verzekeraar?

Een verzekeraar biedt verzekeringen aan. Er zijn in Nederland verschillende soorten verzekeraars, namelijk schadeverzekeraars, levensverzekeraars, natura-uitvaartverzekeraars en herverzekeraars. Er is een apart register van herverzekeraars. Lees meer over de soorten verzekeraars en het toezicht op verzekeraars.

Wat vindt u in het register?

Verzekeraars die in Nederland actief willen zijn, moeten een vergunning van DNB hebben. Maar er zijn bepaalde uitzonderingen. Ook zijn er instellingen die verzekeringen aanbieden op basis van een Europees paspoort. Die hebben dan een vergunning in een ander land van de Europese Economische Ruimte (EER). Ook deze instellingen staan in het register. Er zijn vergunningen voor het aanbieden van verzekeringen in een bepaalde branche, zoals ziektekostenverzekeringen of autoverzekeringen. Soms hebben verzekeraars diverse vergunningen.

Het register wordt elke werkdag om 6.00 uur geüpdatet.

Hoe zoekt u in het register?

Kies in het eerste veld eventueel eerst een soort verzekeraar. Typ in het tweede veld de naam van een verzekeraar of een deel van de naam, en klik op ‘Zoeken’. U kunt dit veld ook leeg laten voor de volledige lijst. Wanneer u op een zoekresultaat klikt, komt u op een detailpagina met meer informatie over de verzekeraar.

Brexit

Als gevolg van het aflopen van de overgangsperiode na de Brexit, is het openbare DNB Wft-register voor inkomende en uitgaande notificaties van/naar het VK, per 1 januari 2021 geactualiseerd. Dit betekent o.a. dat notificaties die in het Wft-register zijn opgenomen voor grensoverschrijdende dienstverlening vanuit of naar het VK, als ook Gibraltar, door middel van paspoortrechten of de vestiging van een bijkantoor verwijderd zijn uit het Wft-register. Een overzicht van de notificaties die verwijderd zijn is hier te vinden.

Verbod op dienstverrichting naar Nederland door derdeland verzekeraars

Het is levens- en schadeverzekeraars niet toegestaan vanuit een vestiging die geen EU-lidstaat is (derdeland verzekeraars) door middel van dienstverrichting in Nederland het bedrijf van directe verzekeraar uit te oefenen. Het is directe verzekeraars onder bepaalde voorwaarden wel toegestaan uitsluitend het herverzekeringsbedrijf door middel van dienstverrichting naar Nederland uit te oefenen. Zie de link voor een nadere uitleg.

Dit verbod op dienstverrichting naar Nederland door derdeland verzekeraars is op 17 maart 2021 van kracht geworden. De derdeland verzekeraars die door dit verbod werden geraakt konden tot zes maanden na het van kracht worden van deze wetswijziging een beroep doen op de overgangsregeling. Als gevolg hiervan is het openbare DNB Wft-register voor inkomende dienstverrichting van verzekeraars uit een derdeland geactualiseerd. De verzekeraars die gebruik maken van de overgangsregeling zijn opgenomen in het Wft-register. De derdeland verzekeraars die geen beroep op de overgangsregeling hebben gedaan zijn verwijderd. Een overzicht van de inschrijvingen die uit het Wft-register verwijderd zijn is hier te vinden.