Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Hieronder leest u wat een trustkantoor precies doet. En wat u vindt in dit register. Tot slot leggen we uit hoe u in dit register kunt zoeken.

Wat doet een trustkantoor?

Een trustkantoor verleent trustdiensten. Voorbeelden zijn het optreden als beheerder van een trust (trustee), het verkopen van bedrijven en het beschikbaar stellen van een correspondentieadres aan een onderneming. Lees meer over de verschillende trustdiensten en over het toezicht op trustkantoren.

Wat vindt u in het register?

Trustkantoren die in Nederland actief willen zijn, moeten een vergunning van DNB hebben of door DNB zijn vrijgesteld. In het register staan alle trustkantoren die in Nederland actief zijn.

Het register wordt elke werkdag om 6.00 uur geüpdatet.

Hoe zoekt u in het register?

Kies in het eerste veld eventueel eerst een soort trustkantoor. Typ in het tweede veld de naam van een trustkantoor of een deel van de naam, en klik op ‘Zoeken’. U kunt dit veld ook leeg laten voor de volledige lijst. Wanneer u op een zoekresultaat klikt, komt u op een detailpagina met meer informatie over het trustkantoor.